1. VIANOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa: ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PATRÓNA KOSTOLA – SV. JÁNA APOŠTOLA A EVANJELISTU

Pondelok28.12.Sv. Neviniatok, mučeníkovSviatok
Utorok29.12.Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníkaSpomienka
Streda30.12.Šiesty deň v oktáve narodenia PánaSviatok
Štvrtok31.12.Sv. Silvestra, pápežaSpomienka
Piatok1.1.SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKYSlávnosť
Sobota2.1.Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov CirkviSpomienka
Nedeľa3.1.DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNAslávnosť
  • Prihlasovanie sa na sv. omše. Na sv. omšu 31.12. o 17:00 a na všetky sv. omše o 9:30 a 11:00 je potrebné sa prihlásiť cez našu internetovú stránku – salezianipoprad.sk. Na ostatné je potrebné vyzdvihnúť si pri vchode do kostola lístok. Sedí sa na označených miestach. Za Vašu ohľaduplnosť Vám vopred ďakujeme. Na našej stránke nájdete aj rozpis sv. omší, ktoré budú prenášané online (teda cez internet).
  • Vo štvrtok (31.12) bude  o 17:00  sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba Bože chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  V súčasnosti to platí aj pri sledovaní sv. omší cez komunikačné zariadenia.
  • Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.
  • Na dnešný odpust i na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bude pri všetkých sv. omšiach ofera. Za vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Môžete nás podporiť aj priamo vkladom na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753
  • Na prvý piatok pripadá slávnosť Panny Márie Bohorodičky, preto budú sv. omše ako v nedeľu. V prvú sobotu bude sv. omša o 7:30 h (so skrátenou Fatimskou pobožnosťou).
  • Návštevu chorých k prvému piatku z dôvodu zákazu vychádzania odkladáme, keď budú priaznivejšie okolnosti. Sviatosť zmierenia vysluhujeme iba na požiadanie.
  • Pozývame rodiny i komunity do 40 dňovej pobožnosti, ktorú nájdete na našej saleziánipoprad.sk.
  • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy – Karlovej Vsi, ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Za snúbencov sa modlime.
  • Prehľad sv. omší ktoré sú prenášané online:

Odpustová slávnosť 27.12. (nedeľa) – Slávnosť Jána apoštola a evanjelistu

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – poďakovanie na konci roka 31.12. o 17:00

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Celú tabuľku rozpisu omší aj s možnosťou rezervácie miesta nájdete tu