1. pôstna nedeľa

Liturgický prehľad

Pondelok  27.2. Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa CirkviFeria
 Utorok  28.2. —Feria
 Streda  1.3. —Feria
 Štvrtok  2.3. —Feria
 Piatok  3.3. —Feria
 Sobota  4.3. Sv. Kazimíra Feria
 Nedeľa  5.3. 2. pôstna nedeľa  Slávnosť

Oznamy

 • Zbierka na charitu je v túto – prvú pôstnu nedeľu po sv. omšiach.
 • Jarné kántrové dni sú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu, z toho záväzný je jeden. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia.
 • Prvopiatkový týždeň. V stredu a piatok spovedáme už od 17:30.  V prvý piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v prvú sobotu o 7:30. Budúcu nedeľu je namiesto pobožnosti 1. nedele krížová cesta o 14:30.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Pozrite si vo vchode do kostola, ktoré skupina farnosti sú pozvané animovať krížovú cestu. Kto by bolo ochotný spolupracovať na príprave, nech sa zapíše, alebo skontaktuje so správcom farnosti. V piatok 3.3. sa predmodlievajú deti zo základnej školy (4.-7.ci) a v nedeľu 5.3. členovia ružencového spoločenstva.
 • Duchovná obnova farnosti. Vo štvrtok je duchovná obnova o 17:30 pre farníkov – začíname v kostole a po prednáške je chvíľa na podelenie a stíšenie,potom je sv. omša a tiež možnosť priať sviatosť zmierenia.  
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Vo štvrtok – pred duchovnou obnovou bude o 16:30  stretnutie s riaditeľom Awertouru p. Maštrlom, kde si povieme organizačné pokyny k púti.
 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Podnety na pôst:
  • Prosiť Ducha Svätého, aby nás vyviedol na púšť (možno mediálnu, alebo ďaleko od chladničky, či mobilu, alebo sietí…), aby sme si prehĺbili vzťah s Nebeským Otcom… ,aby sa prihovoril nášmu srdcu.
  • Prečítať si brožúrku Radostne a s nádejou (je vhľadom do charizmy dona Bosca a saleziánov a tiež súčasťou prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko – v sakristii kostola je už len zopár kusov za výhodnú cenu).
  • Sledovať zamyslenia nad Božím slovom FORTYforYOU
  • Prísť na duchovnú obnovu vo štvrtok 17:30, ktorá bude mať názov: Nevzdávať sa.
  •  Zapojiť sa do Tehličky. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Vtip (pôstny): „Ten Ferdiš v tej truhle vyzerá veľmi dobre“. – „Bodaj by tak nevyzeral, už tri dni nepije.“
 • Hádanka (nie je to vaše dieťa) : Má to uší a nepočúva. Čo je to? (ceinrh)