1. pôstna nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 7.3. — Féria
 Utorok 8.3. — Féria
 Streda 9.3. — Féria
 Štvrtok 10.3. — Féria
 Piatok 11.3. — Féria
 Sobota 12.3. — Féria
 Nedeľa 13.3.2. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Milodary na kostol darovala rodina Tomašková a bohuznámi darcovia v sume 250 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.

 • Dnes na Prvú pôstnu nedeľu (6.3. 2022),sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Kto by chcel poslať milodar priamo – tu je číslo účtu: IBAN: SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 412071 Z tejto zbierky sa bude pomáhať aj utečencom z Ukrajiny.

 • V našej farnostizbierka farskej charity nateraz končí (k 6.3.). Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili.Charitní pracovníci pracujú naplno, aby sa pomoc dostala na potrebné miesta. Súčasnej situácii môžeme pomôcť ak dáme o sebe vedieť cez dotazník, ku ktorému sa môžete dostať aj na tomto mieste v oznamoch (TU). Dotazník na registráciu ubytovacích kapacít aj s komentárom  nájdete tiež TU v oznamoch na našej web-stránke.

 • Úmysly na sv. omše – je ešte možné v sakristii dopísať voľné miesta na mesiac máj.

 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Témam Synody o synodalite i Roku rodiny sa budeme venovať počas príhovorov pôstnych nedieľ po krížovej ceste (14:00).

 • Na popolcovú stredu (2.3.) sme začali pôstne obdobie. Je to čas obnovenia sa v láske ku Kristovi a prípravy na Veľkú noc cez modlitbu, pôst a skutky dobročinnej lásky. Konkrétne v našej farnosti:
  • Krížovú cestu sa budeme spravidla modlievať v kostole v piatok o 17:50 a v nedeľu o 14:00. Vo vchode do kostola sa ešte dá zapísať do zoznamu pre animáciu krížových ciest.
  • Svätý ruženec za pokoj vo svete sa modlievame v kostole pred sv. omšami (okrem piatku) o 18:00.   
  • Saleziánska misijná zbierka Tehlička 2022 je tento rok zameraná na vzdelanie detí a mladých utečencov v Kakume (Keňa). Viac informácii o možnosti zapojiť sa nájdete na stránke tehlicka.sk. Označená pokladnička pod chórom bude slúžiť práve na túto zbierku. (Viac o saleziánskej misijnej pomoci na stránke savio.sk )
  • Na pôstne obdobie ponúkame pre rodiny s deťmi pôstny kalendár, ktorý nás môže sprevádzať do Veľkej noci. (môžete si ho vyzdvihnúť pri východe z kostola), alebo priamo cez link v našich oznamov TU.) Podobne veľmi peknú aktivitu nájdete aj marcovom čísle časopisu Rebrík.
  •  Pekná domáca pôstna pobožnosťou je spojená s Ikonou Ježišovej tváre. Ikony si môžete zobrať zo stojanu na časopisy vo vchode do kostola. (Viac o nej TU)
  •  Pre miništrantov a chlapcov je na pôst 7 výziev, ktoré ponúka spoločenstvo TYMIÁN (klikni na odkaz).
  •  Odporúčaný úmysel modlitby a pôstu je za pokoj a mier vo svete. Milí rodičia, povzbudzujme aj deti, aby sa naučili, čo znamená: modlitba, pôst a skutky dobročinnej lásky. Veľmi pekné podnety pre rodiny aj vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine nájdete stránke Rady pre rodinu pri KBS (TU)

 • Prvoprijímajúci v čase pôstu pristúpia 1.krát k sviatosti zmierenia. Termíny spovedania  a pozvánku na stretnutie v marci sme poslali mailom. Najbližšie stretnutie prvoprijímajúcich bude v nedeľu 13.3. o 16:30. (viac na stránke)

 • Púť do Ríma.  Ešte je zopár voľných miest.V nedeľu 20.3. nám o. Ľuboslav Hromjak priblíži detaily našej púte. Bude mať s nami sv. omšu o 11.00 a potom po krížovej ceste (o 14:00) bude prednáška, kde mu bude možné položiť aj otázky.
 • V piatok 4.3. prišli do nášho saleziánskeho domu bývať 4 chlapci z Ukrajiny. Vítame ich medzi nami.

————

Rôzne:

 • Sv. omše sú v režime základ; maximálna kapacita je do 500 osôb (alebo max 50% kapacity); Povinnosť nosiť respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení zostáva.

 • Video-pozvánka pre rodičov a predškolákov na DOD vo štvrtok 17.3. na Cirkevnú školu sv. Jána Pavla II. Nech sa páči pozrite si ju tu.

 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.  Alebo niečo z praxe z manželskej „dielne.

 • Konkrétne a aktuálne:Nedovoľme, aby v nás zvíťazilo zlo a ľahostajnosť:video+ článok s Vladykom Mons. Cyrilom Vasiľom.
 • Otázka prijímania Eucharistie do rúk. Čo povedal o tom Jozef kardinál Ratzinger v roku 1978? Čo hovoria naši biskupi? Prijímanie Eucharistie naďalej zostáva aj do rúk. Možné je prijímanie aj do úst. Ak sa však kňaz dotkne úst prijímajúceho, tak je povinný dezinfikovať si ruky.

 • Niečo o náplni pôstneho obdobia
  • Modlitba – aby bol Boh nad všetkým v mojom živote ( Žalm 51Žalm 27 …, krížová cestaruženeckorunka B. milosrdenstva…), a aby som počúval Boha (čítanie Svätého Písma a počúvanie srdca, v ktorom Boh hovorí, spytovanie svedomia);
  • Pôst – dáva silu proti závislosti od telesných sklonov a od hriechu a vytvára schopnosť nakloniť sa k Božiemu volaniu. Sám Ježiš povedal, že niektoré druhy zla sa dajú prekonať iba modlitbou a pôstom (Mt 17, 21). Možno by bolo dobré zistiť konkrétnejšie príklady a skúsenosti: Zabudnutá sila pôstu.
  • Almužna – zriecť sa toho, čo nie je pre môj život nutné, aby som pomohol tým, ktorí nemajú ani to najpotrebnejšie. Dávať almužnu bolí, ale umenšuje náš egoizmus v prospech lásky. (V súčasnosti je možností mnoho.)
  •  Konkrétne a aktuálne: Nedovoľme, aby v nás zvíťazilo zlo a ľahostajnosť: video+ článok s Vladykom Mons. Cyrilom Vasiľom.

 • Vtipne: Istý kazateľ na jednom námestí slobodne káže o Cirkvi a o Božom kráľovstve. Rovnako slobodne mu vpadne do reči špinavý a trochu pripitý chlap: „Cirkev je tu už 2000 rokov a svet sa nezmenil.“ Kazateľ pohotovo odpovedá: „Už 1000 rokov pred Kristom vedeli v Egypte vyrábať mydlo a ty si sa dodnes neumyl…“