Zaujímavosť mladosti

Iba dva pohľady na mladosť… zastaviť sa nad nimi oplatí.

Jeden je z našej záhrady a druhý z nedávnej minulosti, pre ktorý sa oplatí žiť :-)

Prvý je TU: jarné mačiatka z našej záhrady :-)

Druhý je tu: “„Pokiaľ budú nové generácie schopné povedať Bohu ,hľa, tu som′, pre svet bude existovať budúcnosť.“ (autorom je Svätý otec pp. František)

Je zaujímavé sa započúvať do príhovoru sv. Otca k mladým z pred troch rokov. Je pre mladých, ale nielen pre nich:

A toto nás čaká onedlho: T22

Možno niektorí poznáte dokument zo Synody o mladých – Christus vivit (Ježiš žije). Oplatí sa čítať a uvažovať o ňom, aby prešiel až do srdca.