Stretnutie po 1. sv. prijímaní

Spoločnú oslavu sme si naplánovali na 12.6..

Začali sme (vlastne pokračujeme po tomto) spoločným stretnutím v kostole o 15:00 a pomodlili sme sa korunku Božieho milosrdenstva, ako poďakovanie za dar Eucharistie, ale aj za tých, čo trpia a nepoznajú krásu a silu tohto daru. Tiež sme mysleli aj na nových prvoprijímajúcich, ktorí sa budú pripravovať na budúci rok.

Prvoprijímajúci dostali na pamiatku peknú knižku, ktorá ich bude sprevádzať v spoznávaní lásky Nebeského Otca a v dialógu s Ním. Od tejto chvíle sa nám začína cesta ku sviatosti birmovania. Pre rodičov platí stále pozvánka na pokračovanie objavovania daru rodičovstva a manželstva. Ako na to – cestu i spôsob nájdeme. Dôležité je ozvať sa, prejaviť záujem.

Po úvode sme prešli do farskej záhrady, kde usilovní ockovia a mamy pripravili plné stoly pochúťok. Ujo Milan pripravil chutne opečené špekáčky a slaninku a animátori pozvali deti do hier a pohybu.

Rodičia si posedeli v tieni farskej moruše a tešili sa z rozhovorov, peknej nedele i svojich ratolestí.

Na záver sme si pozreli kaplnku v noviciáte, ktorá je vymaľovaná krásnymi ikonami, aby tí, ktorí do nej vojdú objavili miesto, kde sa k nim prihovára láskavý Boh.

Akosi sa nám nepodarilo urobiť fotografiu zo spoločnej radosti, škoda… (nemáte náhodou niekto niečo :-) ?)

Našťastie máme aspoň link na fotografie z 1. sv. prijímania. Nech sa páči TU JE

Po prvom svätom prijímaní sa otvára cesta pre rodičov i pre deti, aby nezostali sami v úlohách a životoch. Veď majú dar spolupracovať na raste svojho povolania manželov, rodičov a Božích synov a dcér – tých, ktorých Nebeský Otec obdaril tak, aby Jeho rodina rástla.

Tešíme sa na najbližšie stretnutie 16.6. o 17:30 pri svätej omši na Slávnosti Božieho Tela a Krvi.

K čomu nás Pán volá na budúci školský rok? Ako si pomáhať navzájom rásť v priateľstve s Bohom a medzi sebou?