Oznamy k 1.piatku (prázdniny a zmeny)

Oznamy pre 1. piatok, 1. sobotu a 1. nedeľu (spovedanie, sv. omše, pobožnosti a zapisovanie úmyslov)

1. sobota a 1. nedeľa čo sa týka pobožností je podľa kalendára (teda nie po prvom piatku, ako doteraz).

Spovedanie

Celý mesiac spovedáme pri sv. omšiach (okrem pondelka)

V prípade, ak by kňaz nemohol prísť, oslovte po sv. omši toho, ktorý slúžil sv. omšu.

V týždni pred prvým piatkom cez prázdniny spovedáme od 18:00, cez školský rok od 17:30.

Sv. omše a pobožnosti

na 1. piatok bývajú o 7:00 a 18:30 (po nej je adorácia k úcte Božského Srdca)

na 1. sobotu o 7:30 (po nej je Fatimská pobožnosť) a večer o 18:30.

na 1. nedeľu je pobožnosť o 14:00.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše

Úmysly na sv. omše zapisujeme v kancelárii fary v utorok po prvom piatku (okrem júla a augusta).

Počas prázdnin je možné v sakristii doplniť úmysly na august a september v sakristii kostola (pred alebo po sv. omši).

Na október a november budeme zapisovať úmysly až v utorok 7.septembra medzi 15:00 – 17:00 v kancelárii fary, potom na doplnenie v sakristii kostola.

Cez školský rok zapisujeme úmysly na ďalšie obdobie v utorok po 1. piatku. (Spravidla na druhý ďalší mesiac napr. v októbri sa píše na december, výnimku tvorí obdobie okolo veľkých prázdnin.)

Milodar na sv. omšu pri zapisovaní intencie je 5 eur (dá, kto môže).