Sviatok sv. Mikuláša vo Veľkej

6.12.2022

Vďačnosť Pánu Bohu za sv. Mikuláša z Myry sme vyjadrili na večernej sv. omši. Pripomenuli sme si, že sv. Mikuláš nás učí všímať si potreby iných, že je veľmi pekné, ak sa učíme dávať z toho, čo máme, tým, čo to potrebujú. Život sv. Mikuláša je opradený mnohými príbehmi, ktoré sú poučné a hovoria nám aj o tom, že aj sv. Mikuláš sa učil a pracoval na svojej povahe. Bol veľmi horlivý a pohotový, na Nicejskom koncile (r. 325) obhajoval to, že Ježiš pravý Boh a pravý človek… Nebol pritom vždy pokojní a láskaví, ale naučil sa to. To sa učia aj naši tretiaci na náboženstve – poznať Pána Ježiša a byť pokojnými a láskavými.

Sv. Mikuláš nám môže byť pekným vzorom i orodovníkom, aby sme sa aj my naučili rozvíjať priateľstvo s Ježišom i s ľuďmi, ktorým môžeme v ich ťažkostiach pomôcť. Kto má Ježiša za priateľa, ten sa nikdy nemusí báť. A ešte jednu krásnu vlastnosť sme sa naučili od Mikuláša – nepočúvať zlé reči o druhých, ale skôr si ich overiť, ako im hneď uveriť (príbeh o somárikovi).

Po svätej omši Mikuláš očividne prišiel a obdaril deti, ktoré prišli na večernú sv. omšu. Deti niečo Mikulášovi zaspievali, alebo aj zarecitovali. Všetci sa tešili – niektorí z darčekov a niektorí aj z toho, že ich srdce napĺňa Ježiš, ktorý je najkrajším darom Nebeského Otca pre nás.

Dnešný deň nás posilnil v radosti. Jednak tým, že sme si pripomenuli, že všetci sme Bohom milovaní – Ním obdarúvaní. A potom tým, že delením sa o dobré veci radosť rastie. Je krásne vidieť, ako sa vedia mnohí aj dnes radostne podeliť.

Ako bolo? Pozrite si aspoň pár fotiek – TU.