Duchovná obnova mladých

Duchovná obnova stredoškolákov a vysokoškolákov z Popradu-Veľkej.

     Z piatka na sobotu (25.-26.11.2022) sa na saleziánskej chate na Kvetnici konala duchovná obnova pre mladých. Zúčastnilo sa 13 stredoškolákov a vysokoškolákov. Už sme všetci potrebovali “svetsky ochudobnieť a duchovne zbohatnúť”.

      Celé sa to začalo mládežníckou svätou omšou, na ktorej, ako už je vo zvyku, spieval náš VB zbor. Potom sme presunuli na Kvetnicu. Privítala nás studená chata, ktorú sme najskôr museli vykúriť. Po spoločnej večeri nechýbali tradičné hry ako Sviečková, Ligretto či Jungle Speed. Večer sme ukončili modlitbou pri sviečkach a pred spánkom sme ešte mohli prísť pozrieť Ježiša v kaplnke.

       Na ďalší deň sme vstali do sychravého rána. Prebrali nás párky, ktoré sme mali na raňajky a prednáška. Otec Ľuboš nám rozprával o radosti a o tom, ako máme ako mladí veriaci žiariť radosťou (žalm 34). Ak bude naše srdce sprítomnením Ježiša, bude šťastné. Mala by to byť pokojná a trvalá radosť, o ktorú sa môžeme aj v tomto čase deliť s druhými. Kedy moje srdce naposledy pocítilo radosť?

       Silentium bolo časom , kedy sme mali byť sami v Božej prítomnosti a vnútorne sa pripraviť na začínajúci advent. Všetci sme sa rozpŕchli. Niektorí do svojich spacákov, kde meditovali nad Svätým písmom, iní išli obdivovať Božie stvorenstvo, alebo na spovednú prechádzku k neďalekému lesu. O 12 sme mali svätú omšu s pánom farárom. Nasledoval obed, upratovanie a išlo sa domov. Bol to naozaj vzácny čas, kedy sme si uvedomili, ako veľmi jeden druhého potrebujeme.

P.H.