Sv. omše online v Poprade Veľkej v piatok 13.11. o 16:30 a v nedeľu 15.11. o 9:30

v piatok mládežka 13.11. o 16:30: https://youtu.be/OwQog3vfmp0

v nedeľu 15.11. o 9:30: https://youtu.be/Del0Q8btC4c