Spoločne sme sa rozlúčili s don Palim Niznerom


Cez dva roky nás v oratku a vo Veľkej vždy vítal s otvorenou náručou náš don Pavol Nizner. Prišiel k nám až z ďalekého Švajčiarska, kde pôsobil pre miestnych Slovákov. V Poprade viedol stretko chlapcov a duchovné obnovy i pre mladých.
Úlohu delegáta zastával pri miestnom spoločenstve saleziánov spolupracovníkov a na celoslovenskej úrovni pomáhal aj s formáciou misijných dobrovoľníkov.
Nezabudneme na jeho skvelý humor, ktorým rozosmieval a zdvíhal náladu nám všetkým.
Ďakujeme mu za všetko a prajeme ďalšie krásne roky.