Púť do Ríma

Pre malú rekapituláciu myšlienok, pocitov… vznikol tento článok na “trávenie”, aby naša púť vplývala na našu prítomnosť…

V texte sa nachádzajú hypertextové odkazy označené kurzívou, aby sme si mohli pripomenúť aspoň kúsok z toho, čo nám náš sprievodca o. Ľuboslav nadšene vyrozprával.

Tu je link, aby ste si mohli pripomenúť miesta, kde sme boli. Možno si spomeniete aj na ich názvy. (TU klikni)

Štart v sobotu 18.6.

 • o 10:00 na svätej omši (s pútnikmi i rodinnými príslušníkmi ju slávil don Dominik Vinš). – pretože tu sa všetkému dáva zmysel a tu si Ježiš z nás buduje spoločenstvo. Bez Ježiša nemá zmysel nič začínať ani končiť. Čo mu nedaruješ, to stratíš. Čo mu prinesieš na oltár, to sa premieňa a zostáva…
 • Autobus prišiel niečo po 11:00 zo Spišského Podhradia s našim sprievodcom a dvoma dobrými šoférmi. Vydali sme sa s veľkými očakávaniami na 20 hodinovú cestu do Ríma…
 • Na začiatku sme sa pomodlili, predstavili a prezradili, čo nás viedlo na túto púť.
 • Celou púťou nás sprevádzali katechézky pripravené z príležitosti X. Svetového stretnutia rodín, ktoré bolo od 22.6.-26.6. Pri našej rekapitulácii spomenieme iba niektoré otázky, ktoré si potrebujeme zodpovedať, aby sme rástli vo svojich rodinách a stali sme sa živými bunkami našich farností. (to je tam, kde bývame, alebo žijeme…)
  • Prvá otázka z našich katechéz: Používate vo svojom manželstve, rodine slová: Môžem? – Ďakujem! – Prepáč.? (Kedy ste  naposledy požiadali o dovolenie, poďakovali si navzájom či prosili o odpustenie? Ktoré z týchto slov používate najmenej a ktoré sa vám najťažšie vyslovuje?)

Nedeľa 19.6. Prvé miesto – námestie sv. Petra a Bazilika Svätého Petra.

 • Cesta ku vstupnej bráne Ríma trvala 20 hodín (Porta Roma).
 • Ráno sme sa presunuli na nám. sv. Petra a vstúpili sme do Baziliky. Svätú omšu sme slávili s turistami po taliansky. (Text sv. omše bol zo Slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježiša .) Po sv. omši sme čakali na Anjel Pána. Sv. otec pozdravil pútnikov na námestí sv. Petra i tých, ktorí ho sledovali cez prenosy.
 • Po obednej prestávke sme si prebehli okolie Anjelského hradu, námestie Piazza Navona, V kostole sv. Augustína sme si pozreli Caravaggiov obraz (Panna Mária pútnikov), kostol sv. Ľudovíta Francúzov (francúzsky kostol), – obraz povolania sv. Matúša, zopár ďalších kostolov neďaleko Baziliky sv. Petra a šli sme sa ubytovať k sestrám kamiliánkám, ktoré bývajú neďaleko slovenského Kolégia sv. Cyrila a Metoda.
  • Druhá otázka z našich katechéz: Pán Boh každého človeka volá na konkrétnu cestu životom. Všetko začína povolaním žiť v rodine. Mnohých si Pán volá do manželstva…. Pýtam sa Boha, na to, ako žiť moje povolanie? Aký cieľ svojho povolania vnímam?

Piazza Navona pri kostole sv. Agnesy

Pondelok (deň Konštantína a Lateránskej baziliky)

 • Začali sme pri bazilike Svätého kríža v Jeruzaleme, navštívili sme v Lateráne oktogonálnu krstiteľnicu, prešli sme si sväté schody – pravdaže v úcte, v modlitbe a na kolenách. V bazilike nás čakalo prekvapenie. Vpredu boli vystavené k úcte relikvie rodičov Martinovcov a ich dcéry sv. Terézie z Lisieux (dôvod, 22.6. je začiatok X. Svetového stretnutia rodín a títo rodiča patria k patrónom).
 • Poobede sme boli v bazilike sv. Klementa, kde sme poďakovali za dar našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda (v tejto bazilike pochovaný sv, Cyril). Pozreli sme si Koloseum, miesto rímskych hier a zábav na účet toľkých usmrtených gladiátorov a mučeníkov – kresťanov. Videli sme Konštantínov víťazný oblúk a potom sme prešli do baziliky sv. Františky Rímskej. Rektor kostola nám daroval olej sv. Františky, ktorým sme boli pomazaní.
  • Tretia otázka z našich katechéz je z témy povolanie k svätosti: Viem, že mojou úlohou je stať sa svätým? Manželia vedia, že si majú vzájomne pomáhať k svätosti na svojej spoločnej ceste?

Pred Svätou bránou Lateránskej baziliky

Utorok (baziliky Santa Maria Maggiore – alebo Panny Márie Snežnej).

Bazilika Santa Maria Maggiore – v čase ešte bez kontroly vstupu…

Streda (Generálna audiencia a bazilika Sv. Pavla za hradbami).

 • Prihovoril sa nám cez slová evanjelia Jn 21, 15-25. Kde sme so Svätým otcom uvažovali, čo znamená milovať Ježiša, v čom je úloha starých rodičov a starých ľudí a o tom najdôležitejšom: “Vždy nasledovať Ježiša.” Poobede sme si ešte pozreli Kapitol, Rímske fóra a vybehli sme na Oltár vlasti, Nakoniec sme sa dostali do 4.-tej z hlavných bazilík – do Baziliky svätého Pavla za hradbami.
 • V tento deň začalo X. Svetové stretnutie rodín v Ríme.
 • Piata otázka z našich katechéz – všetci sme bratia a sestry: Mám okolo seba ľudí, o ktorých môžem povedať, že sú mi ako vlastný brat či sestra? Snažím sa byť aj ja takým pre druhých?
Na generálnej audiencii

Štvrtok (voľný)

 • bol “voľný”. Každý sa mohol rozhodnúť, kam ísť. Niektorí využili možnosť zostať na ubytovni, iní výlet k moru, ďalší si šli pozrieť vatikánske múzeá, alebo Baziliku sv. Vavrinca za hradbami (Vavrinec je hlavný patrón mesta Rím), alebo Španielske schody a Fontánu di Trevi.
  • Šiesta otázka z katechézy Otcovia a matky: Láska manželov je plodná, aj keď dávajú zrod Božím deťom, keď sú duchovnými otcami a matkami. Aké duchovné deti nám Boh zveruje v tejto chvíli nášho života?
Pred bazilikou sv. Pavla za hradbami

PiatokSlávnosť Božského srdca Ježišovho (katakomby Priscily)

 • Toto miesto je zaujímavé – tu je prvé známe znázornenie Panny Márie a Troch kráľov na svete, tiež tu je hrob sv. Filomény. Jej telo bolo prenesené do mesta Mugnano del Cardinale, kde je Sanktuárium Sv. Filomény. V tento deň sme prešli dopoludnia námestím ľudu (Piazza del Popolo). Okrem iného sme navštívili kostol Panny Márie zázrakov, ktorá sa nachádza od kostola “dvojičky” kostol Panny Márie na svätom vrchu. Videli sme kostol bosých karmelitánov s hrobom Božieho služobníka Alojza Máriu Chmela, ktorý pochádza zo Spišskej Starej Vsi. Je teda na ceste k vyhláseniu za blahoslaveného. Potrebné je však vyprosiť si zázrak, aby pokračoval proces. Tiež sme navštívili kostol sv. Ambróza a sv. Karola Boromejského. Nachádza sa v ňom relikvia srdca sv. Karola. Skutočne vložil celé srdce do pastorácie – starostlivosti o svojich veriacich vo svojej diecéze. Je známy aj svojim štúdiom epidemiologických opatrení a ich zavádzaním, aby zabránil medzi pútnikmi šíreniu epidémia moru. Potom sme si pozreli miesto talianskej vlády a stĺp Marka Aurélia. Vstúpili sme do Rímskej galérie (prekrytá ulica s obchodmi…). Tiež sme si pozreli Piazza Spagna s mariánskym stĺpom, okolo ktorého sa ľudia zhromažďujú na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej (8.12.), aby vyjadrili jej úctu. Nakoniec sme sa vydali do katakomb Priscily.
 • Cestou domov sme si pripomenuli význam pohľadu seniorov – pozerať sa, uchovávať si v srdci veci tak, aby sme nestratili zo života to, čo je dôležité. Tu má čo povedať aj don Bosco, ktorý po dostavaní Baziliky Božského srdca pri Termini, dostal dar uvedomenia si pri 1. svätej omši v tejto bazilike. Konečne pochopil, čo sa mu snívalo v 9-viatich rokoch. Ako ho viedla Panna Mária a ako sa učil sám i jeho saleziáni dôverovať aj beznádejných situáciách. Tam, kde končia ľudské sily je priestor pre Božie pôsobenie.
  • Siedma otázka z témy “Starí rodičia a seniori”: Pripravujeme sa na starobu ako na povolanie, cez ktoré máme ďalej posväcovať svoj život, rozvíjať vzťahy s mladými, odovzdávať im svoje skúsenosti, príklad trpezlivosti a modliť sa za nich? (Aký je náš vzťah k starým ľuďom?)
Bazilika Sacro Cuore – pri Terminy (videli sme z diaľky)

Návrat v sobotu – na liturg. spomienku na Nepoškvrnené srdce Panny Márie (25.6. o13:30)

 • Na záver krátky pohľad späť na stretnutie rodín v Ríme
 • Výzva… nezostaňme uzavretý vo svojom svete hľadaním ďalších zážitkov, ale deľme sa o dar viery a hodnoty, ktoré vďaka nej máme.
 • Bohu vďaka :-), ale aj každému, kto sa podieľal na tomto krásnom – “hustom” putovaní. Nech každá obeta z lásky prinesie hojné ovocie v živote vašom i tých, pre ktorých žijete. (DV-pozitiv :-))