So Svätým Otcom za našu farnosť

Svätý Otec povzbudzuje vo februárovom Apoštoláte modlitby, aby sme sa modlili a uvažovali ako otvoriť farnosť pre všetkých.

Pápež František cez Svetovú sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) vyzýva v mesiaci február k modlitbe za farnosti. Jeho úmysel znie: „Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších“.

V krátkom videu, zverejnenom v pondelok 30. januára, Svätý Otec v španielčine hovorí:

„Niekedy si myslím, že by sme mali vo farnostiach pri dverách vyvesiť nápis: ‚Vstup zdarma‘. Farnosti musia byť blízkymi spoločenstvami bez byrokracie, zamerané na ľudí, kde možno nájsť dar sviatostí.

Mali by sa vrátiť k tomu, aby boli školami služby a štedrosti, mať vždy otvorené dvere pre vylúčených. Aj pre prítomných. Pre všetkých.

Farnosti nie sú klubom pre niekoľkých, ktorý by zaručoval určitú sociálnu príslušnosť.

Prosím, buďme odvážni! Popremýšľajme všetci nad štýlom našich farských spoločenstiev.

Modlime sa, aby farnosti, ktoré kladú do centra spoločenstvo – ľudské spoločenstvo, cirkevné spoločenstvo – boli čoraz viac spoločenstvami viery, bratstva a prijatia tých, ktorí to najviac potrebujú.“

-mh-

(prebraté zo stránky vaicannews.va)

P.S.:

Oplatí sa prečítať aj Pápež sudcom Rímskej róty: Manželstvo je Boží dar pre manželov