Skupinky prímestského tábora a jedinečník

Časopis Jedinečník, vydaný špeciálne pri príležitosti Prímestského tábora 07/2020 si môžete stiahnuť/pozrieť na odkaze nižšie.