Prvý prímestský tábor je úspešne za nami!

Predposledný deň tábora sa toho udialo veľa. V marketingovom oddelení sme sa spolu s Mikeom dostali do playstation a mali sme šancu zahrať si množstvo hier naživo. Nakoniec ale aj Mike zo súťaže o veľkú cenu vypadol a tak pán Wonka dal čokoládovú továreň poslednému účastníkovi súťaže, Charliemu. Ten ju však odmietol, pretože sa nechcel vzdať svojej rodiny a času stráveného s ňou. 

Posledný deň zostal pán Wonka sám, bez dediča továrne. Avšak, uvedomil si, čo je potrebné spraviť, aby Charlie jeho ponuku prijal a tak sme sa vydali hľadať Charlieho dom, aby mu to mohol pán Wonka oznámiť. Ale skôr než sa tak stalo, sám pán Wonka s vyradenými deťmi zo súťaže museli spoznať svoje zlé vlastnosti a naučiť sa ako s nimi bojovať každý deň. 

Celý tábor sme ukončili spoločnou svätou omšou a vyhodnotením. 

Teraz nás čaká pár dní oddychu a vrhneme sa do príprav pobytových táborov a po novom aj druhého prímestského tábora, ktorý bude koncom leta. 

Ďakujeme za Vaše modlitby. 

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad.