Šarkaniáda

Krásny čas pod Tatrami za Veľkou na Turničke.

Pekná skupina detí, animátorov i rodičov spolu so saleziánmi zamierila o 14:00 (16.10.2022) od kostola na polia za Veľkou. Jemný vánok, ktorého teplota bola akurát, vytvoril príjemné popoludnie. Deti s rodičmi si odskúšali zručnosť v posielaní svojho šarkana na oblohu a veru mnohým sa to na dosť dlhú chvíľu aj podarilo. Radosť zo spoločenstva, pohybu, čerstvého vzduch a božej prírody bola veľká. Po dvoch hodinách lietania bolo vyhodnotenie v rôznych kategóriách.

Keďže po vyhodnotení sa mnohým ešte domov nechcelo – animátori pohotovo zorganizovali hry a súťaže, ktoré odskúšali životaschopnosť detí a vytrvalosť rodičov.

Dnešný deň sme prežili vo vďačnosti za toľké dary, ktoré sme si mohli dnes uvedomiť. Hlavne za dar rodiny a farnosti – kde sa dá zažiť toľko dobra. Ďakujeme Ti, dobrý Bože.

TU nájdete aj fotografie