Prvé sväté prijímanie vo Veľkej

19. mája 2024 – na Sviatok zoslania Ducha Svätého bola v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Záverečnú bezprostrednú prípravu sme odštartovali púťou do Levoče (11.5.), kde sme si prosili o Božiu ochranu a sprevádzanie Panny Márie, Ježišovej a našej Nebeskej mamy. Aj my chceme mať účasť na radostiach našej Mamy a jednou z jej najväčších je, že máme otvorené a pripravené srdce pre Ježiša a chceme odpovedať na Jeho lásku svojim životom.

Zo slávnosti prinášame pár momentiek:

Na slávnosť sa deti i rodičia pekne pripravili. Vyzdobili kostol, skrášlili okolie, uplietli veniec – ktorý vyjadruje vzájomnú jednotu spoločenstva Cirkvi – ľudí s Bohom. Nech sa táto jednota rozvíja naďalej. Každý objavil, že môže rásť v poznaní Božej lásky cez modlitbu, sv. omše, Božie slovo, dobré skutky, spoznávanie spoločenstva i učenia Cirkvi… Je toho tak veľa, čo nám Pán pripravil a ešte len pripraví :-)

Link, kde bude možné fotografie zo slávnosti nájsť pošleme akonáhle bude k dispozícii.

Niečo nás ešte čaká.

Čaká nás slávnosť Božieho Tela a Krvi (30.5. o 17:30 – o hodinu skôr ako bývajú sv.omša bežne). Bude aj malá procesia s oltárikmi.

Tiež nás čaká aj mystagógia. Rodičov povzbudzujeme, aby sa podarilo prísť na každé stretnutie od 1.-7.6.. Nech sa upevní naše priateľstvo s Ježišom i poznanie daru, na ktorom máme účasť. Tento rok sme ju nemohli zaradiť hneď po slávnosti prvého svätého prijímania, lebo nám do toho vošla škola s programom školy v prírode. Škoda. Učíme sa však komunikovať a včas si urovnať hierarchiu hodnôt. Čo je viac ako Ježiš? Asi to nie je ešte také jednoduché preniesť do praxe. Preto si opakujeme, Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav naše srdce, podľa svojho srdca.

Ježiš chce byť uprostred všetkého čo prežívame a máme… aby sa nič dobré z nášho života nestratilo a všetko, čo máme, aby sa premenilo na to, čo zostane pre nebo…

Na spoločnej fotke na záver je obrázok na tabuli napravo… Biely štvorček v strede je Ježiš… ostatné – tie farebné sú potrebné a dôležité veci pre život. Bez neho sa minú, s Ním sa stanú užitočnými pre večnosť.