Deň Panny Márie Pomocnice kresťanov

V nedeľu 26. mája 2024 sa ukutoční v Oratku oslava Panny Márie Pomocnice. Srdečne pozývame všetkých na sv. omšu o 11:00 do oratkovskej kaplnky, po ktorej bude nasledovať občerstvenie vo forme guľášu a kofoly.

Počas oslavy bude prebiehať súťaž o najlepšiu tortu alobo koláč. Pre výhercov sú pripravené hodnotné ceny. Hlasovať môže každý zúčastnený.

Pre deti s rodičmi a mladých sú pripravené netradičné stanoviská a spoločná veľká hra, pri ktorej sa zabaví každý. Nezvyčajnou atrakciou bude cukrová vata, ktorú bude možné získať za absolvované stanoviská alebo za dobrovoľný príspevok na strechu Oratka.

Srdečne pozývame všetkých stráviť nedeľu s Pannou Máriou Pomocnicou kresťanov, o ktorej don Bosco hovorieval, že je zakladateľkou saleziánskej spoločnosti.