Sme za polovicou tábora

V stredu sme sa presunuli do výskumného oddelenia továrne, čo pre nás znamenalo doobedie v duchu dielní. 

Pripravených bolo množstvo stanovísk a deti mali šancu vyskúšať si napríklad ako podať niekomu prvú pomoc, spustiť sa na lanovke, niečo ugrilovať, vyrábať si čokoládové figúrky a náramky, zahrať sa na reportérov alebo sa naučiť hrať čosi na gitare. 

Poobede nás pán Wonka poprosil, aby sme mu pomohli vytvoriť maskota továrne, tak sa každá skupinka pustila do práce a na konci dňa predstavila svojho kandidáta na maskota. 

V súťaži od pána Wonku je to stále viac  a viac napínavé, pretože v hre ostali už len dve deti, a to Charlie a Mike. 

Uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce dni. Nechajme sa prekvapiť.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad.