Predstavovanie animátorov z oratka

Na našich sociálnych sieťach ste mali počas pôstu možnosť zoznámiť sa s našimi popradskými animátormi. Teraz Vám prinášame informácie o nich aj na našej stránke, kde sa v priebehu nasledujúcich dní dozviete viac o ich obľúbených citátoch z Biblie (a vysvetlení prečo), taktiež motto, ktorým sa riadia, čo ich motivuje byť animátoromi a v neposlednom rade, čo ich robí úprimne šťastnými.

Ako prvú si predstavíme Betku, ktorej obľúbeným citátom je „Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“ (Ž 23,4) a páči sa jej preto, lebo vie, že aj keď sa cíti zle alebo neviem čo robiť, Boh jej určite pomôže a ukáže cestu. Motto, ktorým sa riadi je citátom slávneho vedca, Alberta Einsteina, ktorý povedal: „Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“ Aj to je dôvod, prečo sa Betka snaží byť stále pozitívna. V animátorstve ju motivuje to, že môže robiť niečo pekné pre druhých. A v duchu jej motta pokračuje aj to, čo robí Betku naozaj šťastnou. Úsmevy iných a to, keď sú šťastní aj tí okolo nej.

Maťo je najviac šťastný, keď sú šťastný jeho blízky. To majú, zdá sa, naši animátori spoločné. Jeho obľúbený citát je z Listu Efezanom (4,32): “Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!” A páči sa mi práve preto, že je o odpúšťaní. Aj on sa snaží odpúšťať rýchlo a na nikoho sa nehnevať. Smiech nás stále neopúšťa a aj Maťove motto sa nesie v tomto duchu – “Deň bez smiechu je stratený.” (Charlie Chaplin). Na animátorstve ho motivuje možnosť pomáhať iným, pričom môže rozvíjať aj samého seba.

Ondra to animátorstvo proste baví, to je motivácia, ktorú potrebuje. A cez animátorstvo prináša do životov mladých (a veríme aj svojho) kúsok u jeho motta – Buďte šťastní. Ako sme vraveli šťastie druhých leží na srdci mnohým našim animátorom, dokonca aj Ondrovi, pre ktorého je úprimne ščesco, keď sú šťastní druhí a keď leží pod hviezdami. Jeho obľúbený citát je z 1. listu Korinťanom (13,2), mu vždy pripomína, čo je dôležité: “Keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.”

Dnečnú sériu animátorov zakončíme ďalšou slečnou, Katkou, ktorá nestráca nádej v ducho svojho motta – The sun will rise and we will try again. Jej obľúbeným citátom zo Svätého písma je: “Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.” (Ž 37, 4-6) Tento verš jej dáva pocit pokoja, stačí jednoducho dôverovať a všetko bude tak ako má byť, tak ako Boh chce a tak ako to je najlepšie. Na animátorstve ju vždy motivuje tá predstava smiechu a zábavy pri príprave stretka alebo tábora. A potom samozrejme aj výsledok. Hlavne keď to deti nadchne a pýtajú sa, či si niečo nemôžeme zahrať ešte raz alebo či si môžeme ostať dlhšie. K naozajstnému šťastiu jej stačia ľudia, na ktorých jej záleží a úsmevy na ich tvárach. Ale neuškodí ani dobrá kniha, film, seriál a samozrejme, animátorstvo.