Práce na kostole a okolí

Vďaka za pekné októbrové počasie, príspevky dobrodincov – pracovité ruky, modlitby a finančnú pomoc.

Uplynulý týždeň sa podarilo dokončiť omietky na fasáde kostola (vyše 6 ton materiálu), a pokročili sme v oprave dlažby pri orlovni.

Hlavný majster a murár pri omietkach bol pán Ján Pisarčík a s urýchlením prác pomohol ďalší skúsený majster pán Ján Dominik.

Do odbornej opravy dlažby sa pustili bratia Lištiakovci. Dokázali to aj potme :-)

Niektoré práce si vyžadujú veľkú húževnatosť a pokoru… Budeme ju mať aj my mladší?