Posolstvo Vianoc 2022

členovia mládežníckeho zboru farnosti PP-Veľká

V nedeľu 18.12.2022 klub Veličanov a mesto Poprad pripravili tradičný, už XXIII. vianočný koncert, na ktorom vystúpili velické cirkevné zbory a deti zo ZŠ – MŠ A.V. Scherfela.  Do ticha evanjelického kostola vo Veľkej zazneli v ich podaní vianočné piesne na oslavu Božieho Syna, ktorého narodenie budeme čoskoro sláviť. Náš pán farár Dominik Vinš SDB, ako aj predstavení evanjelickej cirkvi a.v. a baptistickej cirkvi, sa prihovorili a povzbudili svojim slovom. Z našej rímskokatolíckej farnosti sa predstavili oba zbory – starší, pod vedením p. Dominika Kojša a mladí, pod vedením Lucky Kokoruďovej, s tradične kvalitným hudobným doprovodom. Spevom odovzdali duchovné posolstvo Vianoc a naplnili nás radosťou. Keď zaplnený chrám dotlieskal vzácnemu hosťovi Andrei Majtnerovej, ktorá vystúpila na záver koncertu. Na znak túžby po jednote cirkví v Kristovi sme všetci spolu zaspievali pieseň Tichá noc. (Ľ.M.)