Konferencia Saleziánov spolupracovníkov (ASC)

Opäť po roku, teda 10.12.2022 v oratku, sa naša rodina Saleziánov spolupracovníkov stretla na výročnej konferencii strediska Poprad.

Začali sme Eucharistickou slávnosťou, ktorú celebroval provinciál don Peter Timko. Náš vzácny hosť prijal pozvanie s radosťou aj preto, lebo rodina ASC prijala nového člena. Pán Pavol Pintek slávnostne zložil prísľub Saleziána spolupracovníka. Sám sa pekne predstavil na videoprojekcii fotiek a vtipných komentárov zo svojho života – od detstva až po tieto dni.

Slávnosť hudbou a pekným spevom obohatili mladí, ktorým sme za to nesmierne vďační.

Bol to čas aj hodnotenia minulého obdobia, no aj pohľad vpred cez novú ,,strennu” – heslo na nový rok od hlavného predstaveného dona Anchela Fernandeza Artimeho.

Povzbudzuje nás, aby sme boli kvasom pre tento svet. Kvas pracuje ticho no vytrvalo a efektívne.

Tému nám predniesol hosť za Provincionálnu radu ASC Ján Bačišin z Humenného, ktorý je patrónom nášho strediska.

Pri chutnom obede sme sa potom vzájomne zdieľali s vďačnosťou Bohu za dar rodiny ASC, za naše povolanie, za nového člena a to aj s nádejou, že sa naša rodina bude naďalej rozrastať.

Po prečítaní tohto článku sa opýtajte Pána, či to nie aj vaše povolanie. Ako Paľo Pintek povedal: už dávno k nám do rodiny ASC patril, ale až teraz to slávnostne potvrdil.