Veľkopiatková krížová cesta na Kvetnici

Vo Veľký piatok sa zišlo množstvo ľudí na saleziánskej chate na Kvetnici. A nedali sa odradiť ani dažďom. Práve v dnešný deň sme spolu vyšli modliť krížovú cestu. Cieľom nášho putovania bol rovnako ako každý rok vrch v lese nad chatou, kam sme spoločnými silami vyniesli kríž, ktorý sa na tom mieste nachádza po celý rok. Pripomenuli sme si tak Pánovo utrpenie v dnešný deň. Špeciálne ďakujeme ujovi Ujčíkovi, Maťovi S., Ondrovi M. a Gabovi B., ktorí boli pripraviť kríž aj zastavenia krížovej cesty deň vopred. Viac fotiek je v našej Galérii.