S nádejou na vzkriesenie…

Na Veľkú – Bielu sobotu si dobrý Boh povolal k sebe otca nášho pána farára Dominika Vinša. Zverujeme ho do vašich modlitieb…