Deň farnosti 4.9.

Začali sme školský a pastoračný rok vo Veľkej.

V nedeľu 4.9. sme pri sv. omšiach začali modlitbou k Duchu Svätému -Veni Sanctae. Veríme, že nestačia iba naše dary a snahy, ale veľmi potrebujeme sprevádzanie a pomoc Božieho Ducha.

Poobede sme pokračovali o 14:00 pobožnosťou prvej nedele v mesiaci, ktorá nám každý mesiac pripomína, že je potrebné vyprosovať si zmierenie a odpustenie za naše ľahostajností a hriechy. Na druhej strane si potrebujeme vyprosovať milosti, ktoré má Pán pre nás pripravené na ďalší mesiac a dáva ich tým, ktorí si dokážu pre ne otvoriť srdce. Tu chceme poďakovať všetkým, ktorí prichádzajú a vytrvalo sa v našej farnosti modlia.

O 14:30 sme otvorili bránu do farskej záhrady.

Napriek zamračenému počasiu prišli farníci všetkých kategórií. Stretnutie vo farskej záhrade sme začali spoločnou modlitbou a krátkou správou o programe a tombole. Klub Veličanov nám veľkodušne pomohol so stanmi a lavicami, aby prípadný dážď neukončil naše podujatie. Chlapi z hospodárskej rady pripravili chutný guláš, z ktorého nezostala ani kvapka. Z piva a kofoly iba “kúsok” :-). Pekným zvykom bolo a je, že farníci priniesli koláče, pričom vôbec množstvom nešetrili. Napriek tomu, ani z nich veľa nezostalo. Nuž čo, keď okolo 300 návštevníkov v družnej atmosfére čosi aj zjedlo. Animátori pripravili pekné aktivity pre deti, ktoré udržali (i tie staršie) pár hodín v pohybe. Skupina Smaily (ktorej animačné jadro tvorí rodina Karkoszkovcov) s novými talentami rozveselila a povzbudila celý dvor. Vrcholom bola tombola, ktorá saleziánov oslobodila od nadmernej úrody cukiet. Pri hlavnej cene však tekvice vystriedal živý králik, ktorého vyhrala animátorka Žofka Muchová.

Krásnu atmosféru dopĺňali rozhovory, zvítania po prázdninách a sme tam, aj osmelené tváre po dvojročnej “korona-vírusovej” prestávke.

Áno, sme spoločenstvo bratov a sestier, ktoré sa potrebuje vidieť, deliť sa o radosti i starosti a kráčať spolu vo viere.

Farnosť je síce 10x väčšia ako bolo účastníkov, ale predsa, dobré jadro prekvasí celé spoločenstvo.

Máme pred sebou rok, aby sme urobili pár krokov dopredu – spolu a s Ježišom, ktorý nás dáva dokopy.

Tu sú možnosti, ktoré postupne doplníme – pozvánka kráčať v tomto roku spolu platí…

 • V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie je v nedeľu 11.9. o 16:00 – začneme v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad) Termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 1.sv. prijímania 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu. V 2. polroku začína kurz „Vyvolení“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.

 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Program: začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov i našu farskú rodinu 13.-16.10. v exercičnom dome v Prešove.

 • Stretká v tomto školskom roku:
  • Detské stretko 1. stupeň ZŠ pre deti, kedy: nedeľa 14:30
  • Stretko 5.-8.ročník pre dievčatá, kedy: nedeľa 14:30
  • Stretko 5.-8.ročník pre chlapcov, kedy: nedeľa 14:30
  • Stretko stredoškoláci animátori: kedy: streda(alebo štvrtok) 19:30
  • Stretko vysokoškoláci a pracujúci, kedy: sobota 19:30(každé dva týždne)
  • Krúžky:
  • Hokejbalový športový krúžok pre chlapcov 2.stupeň ZŠ, kedy: nedeľa 15:30
 • Spoločenstvá rodín. Pre dospelých sa postupne rozbiehajú rodinné spoločenstvá. (info u p. farára)
 • Modlitby otcov bývajú v utorky po sv. omši v orlovni.
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)

Zopár fotiek najmä na tých, ktorých sprevádzame, aby sme mali komu odovzdať budúcnosť:

A tu je link na ďalšie foto-zábery – škoda, že sme nezachytili viac momentiek.