Nedeľa Slávnosti Najsvätejšej Trojice

Liturgický prehľad

 Pondelok 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
 Utorok 6.6. Sv. Norberta, biskupa Ľubov. spomienka
 Streda 7.6. — Féria
 Štvrtok 8.6. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť
 Piatok 9.6. Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi Ľubov. spomienka
 Sobota 10.6. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľubov. spomienka
 Nedeľa 11.6. 10. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Farská kancelária bude zatvorená do 11. 6. z dôvodu púte farnosti do Svätej Zeme a Slávnosti Božieho Tela. V prípade potreby budú spolubratia kňazi k dispozícii na farskom telefónnom čísle 0919 147 900. 
 • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (štvrtok 8.6.). Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 17:30 (o 1 hodinu skôr ako obvykle). Na záver večernej sv. omše (17:30) bude procesia k oltárikom, aby sme si vyprosili potrebné požehnanie.
  • Jednotlivé oltáriky budú rozmiestnené okolo kostola. 1.vý- pri orlovni pripravia rodiny s malými deťmi a prvoprijímajúcimi 2.hý- pri kríži pripravia rodiny so staršími deťmi a s birmovancami 3.tí- pri Mariánskom stĺpe pripravia mladí (animátori a mladí), 4.tý – pri Lurdskej jaskynke pripravia seniori.
  • Úplné odpustky môžu získať veriaci pri účasti na slávnosti Božieho Tela a Eucharistickej procesii pri splnení zvyčajných podmienok (byť v stave milosti posväcujúcej, prijať Pána v Eucharistii a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
 • Stretnutie s prednáškou o manželstve bude v pondelok 12. 6. 2023. Hosťom bude p. Richard VAŠEČKA.  Začneme sv. omšou (vo Veľkej) o 18:30, po nej bude prednáška v ORLOVNI.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie. Týka sa detí, ktoré navštevujú 2. ročník ZŠ a bývajú na území našej farnosti. Potrebné je vopred vyplniť online prihlášku (TU) a potom prísť na krátke stretnutie na faru (rodičia s dieťaťom).  Stretnutia budú v utorok 13. a v piatok 16.6. od 15:00 – 17:00. Kto by nemohol prísť v tomto čase, nech sa ohlási a dohodne si stretnutie v iný termín.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny. Prímestský tábor je obsadený. Na Teen-tábor pre birmovancov sa odovzdávajú prihlášky v sakristii kostola – po sv. omšiach.
 • Ohlášky:
  • Diakonská vysviacka(3): Andrej Dominik, syn Petra a Marty, rod. Havrančíkovej, bývajúci v Poprade-Veľkej, bude 15. júna vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do modlitieb. Kto sa chystá na diakonskú vysviacku, prosíme, aby sa v sakristii kostola prihlásil. Odchod autobusu bude 15.6. o 13:30. Bude aj pohostenie.
  • Sviatosť manželstva prijmú 10.6. Soňa Galušková narodená v Poprade, Peter Baran narodený v Ružomberku a v súčasnosti obaja bývajúci v Prahe. Kto by poznal nejaké prekážky, nech ich oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Výchova a povolanie – odkazy na pomôcky a tipy, podnety na rozhovory:
  • Pre manželov, ale nielen pre nich – o potenciáli, ktorý v sebe skrýva sviatosť manželstva… Tu nájdeme viac.
  • Od rodičov, ktorí pracujú v digitálnom svete
  •  Vzdelávanie vo viere – pre deti (základných škôl od 2. ročníka po 8.) a rodiny je veľmi vhodný Youcat pre deti.
 • Modlitbový úmysel na jún
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.
  • Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.
 • Vtip (nenapraviteľný):  Zajac: „Had, prepáč mi to, ako som sa ti posmieval, že nemáš nohy.“ Had: „To je dobré, už sa nehnevám.“ Zajac: „Tak ruku na to.“