NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Utorok13.4.Sv. Martina I., pápeža a mučeníkaĽub. spomienka
Nedeľa18.4.3. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • V nedeľu Božieho milosrdenstva (11.4.) napoludnie, z podnetu našich o. biskupov, sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Pripojme sa.
 • V túto nedeľu 11.4. bude o 15:00 adorácia online s pobožnosťou k B. milosrdenstvu. Môžeme si vyprosiť potrebné milosti pre seba i našich blízkych. Jedna z tých najväčších je milosť obrátenia aj zatvrdlivých hriešnikov. Na túto nedeľu ponúkame aj liturgiu domácej cirkvi.
 • Pripomíname, že je možnosť osobného vysluhovania sviatostí a pastoračnej starostlivosti. Možnosť individuálneho pristúpenia k sv. prijímaniu je po online sv. omšiach v utorok až sobotu o 19:15 – 19:45 a v nedeľu od 10:30 – 11:00. Rozpis online sv. omší nájdete na našej stránke alebo v oznamoch na konci.
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude online v túto nedeľu o 16:30.
 • Naša saleziánska misijná organizácia Savio nám zaslala poďakovanie za podporu pôstnej zbierky Tehlička 2021, počas ktorej sa v našej farnosti vyzbieralo 1064 Eur. Mládežnícke skupiny chlapcov a dievčat z oratória ešte pokračujú v online zbierke, ktorá aktuálne vyniesla 1625+700 Eur. Kto by mal záujem, stále môže elektronickým spôsobom prispieť. Všetkým darcom za ich veľkú štedrosť ešte raz ďakujeme a vkladáme ich do úmyslov sv. omší.
 • Zbierka pre Svätú zem v tzv. zbierke na “Boží hrob”, začala na Veľký Piatok. Tento rok je kvôli pandémii otvorená počas celého veľkonočného obdobia. Vyhradená je pre ňu pokladnička s označením Zbierka na „Boží hrob.“ Dá sa prispieť aj účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460, nezabudnite na variabilný symbol (VS): 412010910
 • Ohlášky. Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
  •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká.
 • Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.

Sv. omše budúci týždeň budú stále iba online podľa rozpisu

deňčasmiestoSv.prijímanie
(Pondelok)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13.4. (Utorok)18:30Oratórium – Juh19:15- 19:45
14.4. (Streda)18:30Poprad Veľká19:15- 19:45
15.4. (Štvrtok)18:30Oratórium – Juh19:15- 19:45
16.4. (Piatok)18:30Poprad Veľká19:15- 19:45
17.4. sobota18:30TV LUX19:15- 19:45
18.4. (Nedeľa)  9:30Poprad Veľká10:30 – 11:00

Sv. prijímanie môžeme vysluhovať iba individuálne na oboch miestach (RK f. kostol v PP-Veľká a oratórium PP-Juh). Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania