Súťaž o najkrajší Betlehem detskými očami

Počas vianočných prázdnin (2023-24) si mohli deti vyskúšať svoje tvorivé schopnosti na tému “jasličiek”. Do súťaže sa zapojilo asi 20 detí. Niektorí maľovali a niektorí sa pustili do kreslenia a vystrihovania celého modelu Betlehemských jasličiek aj s postavami a okolím.

Hoci sme mali porotu s umeleckými schopnosťami (Klára K., Sophia M., Karolína C.) rozhodovanie nebolo ľahké. Bolo potrebné zvážiť vek umelca, techniku prevedenia i originalitu stvárnenia.

Po dlhom uvažovaní sa zhodli na udelení cien postupne, ako to len šlo :-) Každý dostal aspoň malú odmenu, hoci tou najväčšou bolo to, že deti dovolili Ježiškovi, aby prišiel domov k nim a našli si čas, ktorý venovali Jemu. Cez svoju snahu, prácu a darovanie času vzdali úctu a poklonu Ježišovi, ktorý prišiel a daroval nám všetko, aby nás zachránil pre Nebo. Kto tomu rozumie, ten sa námahy pre priateľstvo s Ježišom nebojí.

Medzi obrázkami a modelmi jasličiek boli aj stromčeky s dobrými skutkami, ktoré si vyskúšali súčasní tretiaci, ktorí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Bolo ich síce málo, ale dúfame, že sa nám podarí ešte zhromaždiť tieto dielka na najbližšom stretnutí (21.1.) a zhodnotiť ako sme pracovali na svojom srdci a atmosfére doma – aby sa Ježiš cítil prijatý – veď rodina je malou domácou cirkvou, od ktorej závisí dobro nielen doma, ale aj vo svete.

Adam Hrončák (3. roč. ZŠ), jeden z víťazov našej súťaže, nám poslal aj malý fotopríbeh svojej práce.

Obdivovať lásku Nebeského Otca, ktorá sa neustále prejavuje cez Ježiša môžeme a máme aj naďalej. Sme nositeľmi najkrajšieho posolstva pre ľudí, aké kedy bolo a bude na svete.

Po vianočnom období sa v kostoloch môžu ešte ponechať Betlehemy v zadných alebo bočných častiach kostola až do sviatku Obetovania Pána (2.2.) Tak je to aj v našom kostole, kde pod chórom – môžete objaviť Betlehem s obnovenými soškami s ktorými si potrénoval nadanie i trpezlivosť p. František Švirloch a esteticky ich rozmiestnili manželia Petrenčíkovci. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.