Na záver Adventu i pre Vianoce

Je pekné deliť sa o dary a dobro, ktoré máme. Nech všetkých Pán požehnáva v nasledovaní príkladu Márie, ktorá sa delí o radosť s Alžbetou … i s nami. Ďakujeme aj rodinke Karkoškovcov, skupine Smaily i tým, ktorí nezabúdajú na tých, ktorí potrebujú pomoc… Ďakujeme za “domáci Vianočný koncert”. (ťukni na obrázok)