Koncert zboru Con Moto Slovakia

V sobotu 26. novembra 2022 sa po večernej sv. omši konal koncert zboru “dirigentov a hudobných nadšencov Slovenska” pod vedením dirigenta Jiřího Slovíka. Koncertom sa podarilo dôstojne doplniť pocit radosti, ktorý máme vždy so začínajúcim obdobím adventu.

Hudobníci naprieč rôznymi žánrami od sakrálnych skladieb cez gospel, a-cappellový spev až po Suchoňovu skladbu “Aká si mi krásna, ty rodná zem moja” krásnym spôsobom vyjadrili motiváciu svojho spevu, ktorým je oslava nášho Pána. Sprievodné slovo počas koncertu mala altistka Soňa Grestyová, ktorá tiež pretlmočila texty skladieb v anglickom jazyku. Jeden z textov bol zvlášť sugestívny, preto spolu s nádhernými tónmi dlho rezonoval v srdci poslucháčov: “…. aj keď neustále padám kvôli svojim slabostiam, to jediné, po čom túžim, je vstať a nasledovať teba, Pane Ježišu…”

Ako sme sa dozvedeli, zbor bude 2. – 4. januára 2023 hosťovať na Evanjelickej fare vo Veľkej, preto azda budeme mať ešte možnosť počuť ich počas novoročného koncertu v Evanjelickom kostole. Pre tých, ktorí chcú o zbore vedieť viac, odporúčame pozrieť si web stránku www.conmotoslovakia.wordpress.com.

p. Judita B.