Katedra svätého Petra

Ježiš je Syn Boží, alebo sa rúha? Ak sme katolíci, tak vieme, že pápež je viditeľný zástupca Ježiša Krista na tomto svete a má právo v určitých situáciách vystupovať v Jeho mene. Akou vierou prijímame jeho učenie? Ak učí v mene Ježiša Krista – “ex katedra” (v mene Ježiša Krista, s autoritou Učiteľa – Učiteľského úradu Cirkvi) – tak, učenie prijímame bez výhrad – hoci je správne aj vedieť, alebo sa pýtať na dôvody – čo patrí k zrelosti viery každého kresťana. Tie veci, ktoré pápež neučí “ex katedra” prijímame s vierou tiež, hoci je možné o niektorých veciach pochybovať, no je tu povinnosť aj pochybnosť čím skôr odstrániť (veci si vyjasniť). Určite je veľkým a pohoršujúcim nedostatkom katolíkov, ak opovrhujú pápežom, či jeho učením, lebo si “myslia” niečo iné. Tu sa ukazuje, komu veria viac – svojim pocitom, …sebe, alebo inému viac, ako tomu, komu Ježiš zveril poslanie. Je to nielen znak nezrelosti, ale aj veľké pokušenie pýchy.

Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí o poslaní pápeža i celej Cirkvi vyučovať v týchto článkoch – tu si ich môžeme prečítať.

Neomylnosť pápeža v učení – “ex katedra”, ani naša povinnosť úcty k pápežovi nehovorí, že pápež je neomylný vo všetkom, alebo že je bezhriešny. Je ako svätý Peter. Preskúšaný vo vernosti a láske ku svojmu Učiteľovi – Ježišovi. O to viac potrebuje našu úctu i modlitby, ako aj sám súčasný pápež nám častokrát pripomína.

(ďalej prebraté zo stránky saleziani.sk)

V deň sviatku Katedry sv. Petra prinášame reláciu Viera do vrecka o pápežovi Františkovi

(Bratislava, 22. februára 2022) – Pápež František vstúpi 13. marca 2022 do desiateho roku svojho pontifikátu. Vo februárovej relácii s názvom Rozumieme Františkovi? priblížime, na akú tvár Boha nám poukazuje svojou službou a príkladom.

Pozvanie do relácie prijal kňaz, spisovateľ a prekladateľ Marián Gavenda, Oľga Marková z vydavateľstva DON BOSCO a salezián Marián Husár, správca farnosti Bratislava – Miletičova.  

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Hlavnou líniou edície Viera do vrecka 2022 od vydavateľstva DON BOSCO bude uvažovanie o posolstvách Svätého Otca Františka, ktoré ako semienka zasial pri svojej návšteve Slovenska. Aktuálne si môžete prečítať brožúrku s názvom Pápež opäť bližšie k nám od autora Mariána Gavendu.