Je za nami 4. deň v tábore

Teenagerom sa ráno stratil František, a preto sa ho rozhodli spolu s Klárou hľadať. Prešli Kláštornou dolinou až na Kláštorisko, kde našli Františka aj so stigmami na rukách. Po ceste naspäť do táboriska ich čakali rôzne stanoviská. Dozvedeli sa niečo z botaniky, zoológie, geografie aj environmentalistiky. Všetko oblasti, ktorým sa sv. František milujúci prírodu venoval a dnes je patrónom prírodných vied. Poobede si v táborisku po túre oddýchli pri spoločenských hrách a tancoch. Večer strávili spoločne pri ohni. Tam si po neho prišla sestra telesná smrť. Stretnutie s ňou čakalo aj všetkých mladých v rámci skúšky odvahy.

Dievčatám ráno Klára oznámila smutnú správu. V Assisi sa rozšíril mor. Doobedie sme zisťovali či sa nákaza dostala aj ku nám. Našli sa prvé príznaky, preto sme poobede začali hľadať pôvodcu nákazy. Objavili sme zodpovednú baktériu a lekári mohli začať tvoriť liek. Keď sme mali recept, ostávalo jediné – zarobiť na prísady a vyrobiť ho. Kým sa nám liek vyrábal, rozhodli sme sa vyliečiť aj ducha. Celý večer sme strávili na duchovnej obnove a zakončili ho spoločnou svätou omšou.

V 4. deň tábora sa pred chlapcami zjavila nová a nečakaná prekážka. Pripraviť sa na nepriateľa nemusí byť také náročné. Mladí križiaci však narazili na protivníka, ktorého nečakali: ako sa popasovať so zlom, ktoré sa prebudilo uprostred nich samých, v ich družine, v ich srdciach? Záverečný boj už oficiálne pasovaných rytierov sa, ako sa zdá, bude bojovať na viacerých frontoch, nielen proti obávanému Saladinovi, ktorý sa už nezadržateľne blíži.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Podujatie realizovala Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad.