Pobytový tábor – 5. deň – záver

Posledný deň tábora strávia mladí uvažovaním nad celým týždňom. Čo prežili? Koho lepšie spoznali? Akú stopu na nich zanechal príbeh svätej Kláry a Františka? Okrem vlastnej reflexie budú písať odkazy a priania aj svojim kamarátom. 

Pre Kláru nezvýšil liek na mor sužujúci Assisi. Rozdala všetko, čo mala a teraz je chorá. Dievčatá ju odviedli do nemocnice, kde jej bolo potrebné dať infúziu s koncentrovaným liečivom. Baktérie však opäť zaútočili a infúzia nestačila. Klára umiera. My však nesmútime, Klára sa dostala do neba, kde za nás môže orodovať u Pána Boha.

Prinášame aj správy z posledného boja našich chlapcov! „Saladin pred bránami! Skúsený protivník zhromaždil ohromné vojsko a je jasné, že bez pomoci priateľov je nemožné zvíťaziť. Stihnú však doraziť? V tej najtemnejšej hodine hádam srdce nejedného rytiera zapochybovalo… no príchod kráľa Richarda priniesol do duší bojovníkov novú odvahu. Ešte dlhé stáročia sa iste bude spomínať na križiakov bojujúcich pri bránach Jeruzalema! Pre ich nebojácnosť či zdrvujúce víťazstvo, ktoré vybojovali? Nuž… najmä preto, že tam, kde zvyčajne vládne chladná oceľ a logika vojny, oni dokázali vykresať iskierku ľudskosti. Ešte nikomu sa nepodarilo so Saladinom uzavrieť takú priateľskú dohodu: vďaka odvahe týchto mladých mužov budú môcť mnohé ďalšie generácie putovať a uctiť si svätý hrob. A spolu s ním aj pamiatku bojovníkov, ktorých srdcia nikdy neprestali biť pre rytierske cnosti, ku ktorým boli vychované.“

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Podujatie realizovala Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad.