Ako vyzerala streda na pobytovom tábore?

S teenagermi sa chystáme do boja. Prežívame však aj vnútorný boj? Je vôbec správne ísť bojovať? Veliteľ križiackej výpravy nás presviedča zo všetkých síl, aby sme sa k nemu pridali. František naopak vraví: „Nebojujme. Všetko sa dá vyriešiť mierovou zmluvou.“ Dokonca nás varuje, aby sa nám niečo nestalo. A zdá sa, že mal pravdu. Na ceste za sultánom niektorých z nás zajala jeho stráž. Mali sme počúvnuť radu, ktorú nám dal. Priateľov sme však nenechali v zajatí a spoločne sme vymysleli plán na ich záchranu. Šťastný, že sme opäť spolu, sme si šli oddýchnuť po náročnom dni. 

Klára ostala u sestier benediktínok, ktoré nám ukázali ako trávia svoje dni v kláštore. Okrem iného sme upratovali, varili alebo sa s nimi modlili. Poobede sa do kláštora vrútil Klárin zlý strýko. Chcel ju z kláštora odniesť za každú cenu. Keď sa ju však pokúsil zodvihnúť, bola ťažká ako kamenný oltár, pri ktorom sa modlila. Pritom vyzerá ľahká ako pierko. Strýko sa chcel vrátiť spolu s jeho armádou, ale po ceste ho uniesli lúpežníci. Ale podarilo sa mu poslať odkaz: „Klára, ak ma zachránite, dovolím ti vstúpiť do kláštora a nasledovať Pána.“ Rozhodnutie bolo jasné. Strýka sme rýchlo zachránili a rodina sa uzmierila. Kláre už nič nebráni na jej ceste. 

Chlapci včera začali ich výpravu a ako sa ich putovanie zapíše do dejín?  …A nastal deň dlho čakaný, nastal deň slávny. Mladí bojovníci odchádzali s výrazom v tvárach, ktorý takmer dokonale skrýval akúkoľvek obavu z neznámeho. Hrude vypnuté a krok rozhodný, pretože cieľ bol jasný: Jeruzalem. V živote však nie všetko prebieha podľa plánov. Aj pochod križiakov ohrozila búrka, ktorá ich zaviedla do nečakaných situácií. Nečudo, že do prístavu Akkon všetci dorazili uťahaní a na konci so silami. Fyzické prekážky teda prekonali: podarí sa im však poraziť aj nepriateľa, ktorý chce nahlodať ich odhodlanie a odvahu?

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Podujatie realizovala Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad.