Farský Katarínsky ples

19.11.2022

Po troch rokoch „kovidovej“ prestávky sa naši vysokoškoláci podujali obnoviť tradíciu farského Katarínskeho plesu. Pre novosť a ku spokojnosti všetkých našli miesto, ktoré je ku kostolu bližšie – a aj ku fare – vlastne takmer jej susedstve – priamo v Reštaurácii Cin-cin.

Oslavu sme začali v kostole svätou omšou (o 17:00), ktorá nám svojim liturgickými textami pripomenula poslednú nedeľu v cirkevnom roku – Nedeľu Krista Kráľa. On je skutočným dôvodom našej radosti a bez neho každá radosť končí iba smútkom. Takže dôvod k plesaniu je ;-)

Účasť na plese bola vzhľadom na kapacitu miesta hojná (90 účastníkov). Podľa vyjadrenia samotných hostí – nálada výborná. Mnohí by boli zostali do rána, keby v zmluve nebola bodka stanovená na 3:00.

Mladí – teda stredoškoláci i vysokoškoláci úsmevne prekvapili dvoma scénkami. Tí mladší vtipne vyjadrili ako vnímajú život vo farnosti, niektorých farníkov a spolubratov saleziánov. Vysokoškoláci, ktorí sa rozbehli do sveta za štúdiami, sa podelili o zážitky z cestovania vlakom a z spolucestujúcich, ktorí nedokážu zakryť svoju neopakovateľnú originalitu.

Dídžej a hudba boli na úrovni. Pre starších hudba trochu hlasná, ale k spokojnosti všetkých. Nad ránom tí mladší pekne poupratovali sálu a hybaj domov na rýchly odpočinok – niektorí aj na ďalšiu nedeľnú svätú omšu. Veľmi pekné bolo, že animátori nenechali detskú svätú omšu (o 11:00) bez spevu a doprovodu… aby deti mali radosť a slávnosť nezostala bez spevu a radosti.

Korunovácia na kráľovnú a kráľa plesu prebehla po náročnom rozhodovaní tanečnej poroty. Predsa sa však musí uznať, že právom kráľovské koruny získali manželia Petrenčíkovci.

Kuriozitou tohto plesu bola záverečná výmena kabátov, ktorá doteraz ešte neskončila. V orlovni na vešiaku máme jeden kabát, ktorý si účastníčka plesu odniesla domov nie ako cenu z tomboly, ale ako nutnosť ochrany pred mrazom. Jej vlastný kabát si našiel nového vlastníka, aj keď veríme, že možno o tom ani nevie.

Milí hostia nášho posledného plesu, chceme vás poprosiť – pozrite si doma kabáty (tie tmavé). Ak by ste nemali svoj, príďte si ho vymeniť napr. v nedeľu po svätej omši do orlovne.

FOTO:

Pre sprítomnenie sú k dispozícii fotky v albume: “Farský ples 2022” (heslo je známe: fotovelka – pozor nie „fotovoltaika“) a v ešte jednom “farebnom”: Farský ples 2022 PP-Veľká (klikni na linky – text v kurzíve a otvor).

DVsdb

P.S.: Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi darmi do tomboly a tiež tým, ktorí popri všetkom stihli napiecť koláčiky, aby bolo dostatok energie i radosti z ich chutí na celú noc.