Červená streda

23.11.2022

Deň modlitieb a spomienok pre prenasledovaných kresťanov. Tento deň sme si pripomenuli to, na čo nesmieme zabudnúť. Teda máme odpúšťať, ale nie zabudnúť, lebo zábudlivosť dáva šancu opakovať hrozné omyly. … šancu zabudnúť, že iba s Božou pomocou vieme prejsť niektoré skúšky a pokušenia. Nesmieme zabudnúť, že je niečo “viac” ako pominuteľnosť – tým “viac” je večnosť.

Mnohé chrámy a pamiatky zalialo červené svetlo (pozri TU), aby sa ľudia pýtali “Prečo?” Skôr ako bude neskoro… aby si spomenuli a mali šancu obísť pokušenie žiť v klamstve a ubližovaní v znásilňovaní pravdy, dobra a krásy. Nedávno uvedení film Slobodní (pozri www.filmslobodni.sk ) nám hovorí o minulosti – ktorú si ešte ľudia pamätajú. Niektorí si chcú pamätať, lebo poznajú hodnotu slobody a Božieho Slova… a nebezpečenstvo ideológií, ktoré sa v novom šate ukazujú aj dnes. Je v nich veľa klamstva a ponúk žiť ticho v kompromisoch. … Aj kvôli nim žije 300 000 000 kresťanov v utrpení pre svoju vieru (pozri acnslovensko.sk ).

V našom kostole sme si pri svätej omši pripomenuli svedectvo tých, ktorí spoznali pravdu, podľa nej žili a nezriekli sa jej, lebo vedeli, že bez nej sa žiť hodnotný život nedá…

Krátky úryvok zo slávnej obhajoby Silvestra Krčméryho, ktorú po dvojročnom týraní predniesol dňa 24. júna 1954 na súde v Trenčíne:
„Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda.
Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť.
Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.“

Krčméry mal v čase prejavu 29 rokov. Odsúdený bol na 14 rokov…

Po svätej omši priniesol svedectvo z prenasledovania kresťanov na blízkom východe Tony Frič, novinár a zamestnanec Spišskej Charity.

Najsilnejšie zazneli slová jedného prenasledovaného kresťana v Iraku, pri otázke, prečo neodíde, keď je v ohrození života. – “Sme tu doma, kam by sme šli? Tu treba svedčiť o Kristovi, aby ľudia uverili, že je živý!”

Kiež by sme žili tak, aby bolo vnímať prítomnosť Krista v nás i cez nás.

Tu je zopár záberov, zo stretnutia s Tonym: