Duchovná obnova

“Zrodení zo snov” (29.9.2022)

Raz do mesiaca máme vo farnosti duchovnú obnovu pre manželov a farníkov.

Stretáme sa spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom alebo pred 1. sobotou.

Začíname o 17:30 modlitbou a témou v kostole.

o 18:00 máme malé podelenie v orlovni, aby sme sa učili počúvať a vnímali sa navzájom ako bratia a sestry, ktoré Pán pozval budovať spoločenstvo vo farnosti. Toto sa učíme…

Tento rok sme otvorili témou: Zrodení zo snov (Tu si ju môžete priblížiť).

A tu je aj krátke úvodné video.

Touto témou sme otvorili aj prípravu na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Čím ponúkame účasť na bohatstve, ktoré Pán pripravil cez dona Bosca a jeho nasledovníkov.

Úryvok z obnovy + otázky:

Duch Svätý skrze Cirkev a pápeža nás uisťuje:
Ak sa mladí aj starí otvoria Duchu Svätému, spolu utvoria zázračnú kombináciu. Starí majú sny a mladí majú videnia. Ako sa tieto dve veci navzájom dopĺňajú? Starí majú sny utkané zo spomienok, z obrazov prežitých vecí, poznačených skúsenosťou a rokmi. Ak sa mladí zakorenia v snoch starých, preniknú do budúcnosti, budú mať videnia, ktoré im rozšíria horizont a ukážu im nové cesty. Ale ak starí nemajú sny, mladí nebudú jasne vidieť horizont. (Christus vivit 192 – 193)

 1. „Čo žiadam od starých, medzi ktorých zarátavam aj seba? Žiadam, aby sme boli strážcami pamäti. My starí otcovia a staré mamy potrebujeme vytvoriť chór. Predstavujem si starcov ako trvalý chór v dôležitej duchovnej svätyni, v ktorej prosebné modlitby a modlitby chvál podporujú celú komunitu, ktorá pracuje a bojuje na poli života.“ 105 Je krásne, že „mládenci a panny, starci a junáci chvália meno Pánovo“ (Ž 148, 12-13).
 2. Čo môžeme dať mladým my, starí? „Dnešným mladým, ktorí žijú v zmesi heroických ambícií a neistôt, môžeme pripomenúť, že život bez lásky je život sterilný.“ 106 Čo im môžeme povedať? „Bojazlivým mladým môžeme povedať, že strach z budúcnosti možno prekonať.“ 107 Čo ich môžeme naučiť? „Mladých, ktorí sa príliš starajú o seba, môžeme poučiť, že väčšiu radosť pocítime, keď dávame, ako keď dostávame, a že láska sa nedokazuje len slovami, ale aj skutkami.“ 108 (Christus vivit 196 – 197)
   Nezabúdam na to, že v Božích plánoch sme vždy mladí a máme veľké horizonty pred
  sebou?
   Bojím sa neznámej cesty a radšej hľadám bezpečnú rutinu?
   Viem povzbudiť mladých k snívaniu alebo skôr dusím ich aktivity, aby nerušili moje
  pohodlie?

DVsdb