27. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 3.10. — Féria
 Utorok 4.10. Sv. Františka Assiského Spomienka
 Streda 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 6.10. Sv. Bruna, kňaza Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 7.10. Ružencovej Panny Márie Spomienka
 Sobota 8.10. Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 9.10.  28. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Minulý štvrtok bola duchovná obnova farnosti. Tému si môžete pozrieť aj na našej stránke (TU).
 • Dnes – v nedeľu (2.10.)  bude o 14:00 pobožnosť 1. nedele. Tento týždeň je 1. piatok v mesiaci, spovedať budeme v stredu až piatok už od 17:30. Sv. omša v piatok bude aj o 7:00.
 • V októbri sa v kostole budeme modlievať ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. Pozývame v jednotlivé dni viesť modlitbu ruženca rodiny alebo spoločenstvá. V piatok skupiny detí a mladých a v soboty členov ružencového spoločenstva. Prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu na nástenke pri vstupe do kostola.
 • Stretnutie farskej rady bude 4.10. 2022. Začneme sv. omšou o 18:30 pri ktorej zložia sľub členovia novej hospodárskej rady. Po sv. omši budeme pokračovať v orlovni 1. stretnutím oboch rád.
 • Intencie na december zapisujeme cez úradné hodiny v utorok (15:00-17:00) a potom až v stredu po večernej sv. omši.
 • V piatok 7.10. máme stretnutie birmovancov. Začneme v kostole modlitbou ruženca o 18:00, potom budeme pokračovať sv. omšou a stretnutím.
 • Budúcu nedeľu 9.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov o 16:00. Začneme v kostole.
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu budú v exercičnom dome v Prešove 13.-16.10.2022. Prihlásiť sa môžete u pani Márii Bolisegovej (0948 003 647, počet miest 20).
 • Fotografie kostola. Pri realizácii monografie nášho kostola, by sme chceli poprosiť veriacich z Veľkej, ktorí disponujú fotografiami nášho kostola z 20. storočia. Radi by sme si ich zapožičali a následne vrátili. Fotografie by mohli byť hlavne zo slávení sviatosti a stretnutí veriacich /výlety, spevokol, brigády, fara, záhrada, kostol/, z ktorých by sme vedeli odprezentovať našu činnosť a ako vyzeral kostol niekedy.
 • Púť do Svätej Zeme. Po komunikácii s cestovnou kanceláriou sme termín púte potvrdili na 29.5. – 5.6.2023.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Peter Urban bývajúci vo farnosti Poprad VeľkáStanislava Šebestová pochádzajúca z farnosti Hozelec (filiálka Švábovce). Podobne sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva Richard BaňasPopradu-VeľkejAndrea Škvareková zo Spišskej Belej. Kto by poznal nejakú prekážku nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 •  V sobotu 8.10. 2022 budú pri saleziánskej chate na Kvetnici preteky v cyklokrose. Chlapci budú súťažiť v troch vekových kategóriách. Viac sa dozviete v pozvánke na našej stránke
 • Začala príprava saleziánskej rodiny na 100. výročie prítomnosti saleziánov na Slovensku. Viac na 100.saleziani.sk
 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí + niečo z kalendára farnosti. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
 • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bolo v nedeľu 11.9. o 16:00 – začiatok v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad) (termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu.                 V 2. polroku začína kurz „Vyvolený“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu 13.-16.10. – exercičný dom v Prešove
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (29.5. – 5.6.2023)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  •  Púť do Medžugorie (september 2023???)
 • Príprava pastoračného roka (záver augusta) a Dňa farnosti 3.9.2023

Pár pozvánok spoza hraníc našej farnosti:

 • Výstava “Dary pápežov Slovensku”. Informujeme vás o otvorení výstavy “Dary pápežov Slovensku”, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023. Plagát s informáciami nájdete vo výveske kostola.
 • Víkendová oáza pre bezdetné páry. Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra 2022. Plagát s informáciami nájdete TU (alebo vo výveske kostola).
 • Vtip: Počuli ste, ako dnes v kostole chrápal Kovalský? Niečo strašné. – Počul som. Zobudil ma.