Dni spirituality saleziánskej rodiny 2023

V dňoch 13.- 15.januára 2023 sme sa ako zástupcovia saleziánov spolupracovníkov (ASC) strediska Poprad zúčastnili podujatia ,,Dní spirituality saleziánskej rodiny 2023″ v Badíne.

Takmer 80 účastníkov diskutovalo o novej strenne ,, Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine – laický rozmer v rodine dona Bosca“. Vrelé prijatie v diecéznom centre, rodinné prostredie a mnoho známych tvárí nás už na začiatku uistilo, že tento čas nebude len naberaním informácií, ale aj stretnutím sa s priateľmi. Stretli sme sa aj s ďalšími zložkami saleziánskej rodiny – SDB, FMA, ADMA, FCMN, EXALIEVI, EXALIEVE i so zástupcami mladých. Vzácnymi hosťami počas celého programu boli provinciál na Slovensku don Peter Timko, SDB a provinciálka sr. Monika Skalová, FMA.

Zo stretnutia sme odchádzali veľmi povzbudené a s istotou, že aj tie naše menšie či väčšie činnosti, ktoré robíme v našom oratóriu a farnostiach, nezostávajú bez povšimnutia. Motto tohtoročnej strenny v nás bude určite ešte dlho rezonovať, pretože don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov nám v online príhovore z Turína odkázal, aby sme boli autentickí a žili svoju vieru tam kde sme s hlbokým presvedčením, že to čo žijeme a hlásame o Pánu Bohu v duchu dona Bosca je správne.

Byť kvasom, znamená byť v životoch druhých tak, aby sme sa vzájomne obohacovali a dopĺňali – komplementarita.

Bohu vďaka za tento požehnaný čas.