Duchovná obnova farnosti (3.11.)

Vo štvrtok 3.11. začala v kostole o 17:30 pravidelná mesačná duchovná obnova pre našich farníkov.

Spoločne sme začali v kostole. Pozvanie prijalo niečo vyše 20 účastníkov.

Tento školský rok sa inšpirujeme textami, ktoré tvoria saleziáni vrámci prípravy našich spoločenstiev a diel na 100.výročie príchodu saleziánov na Slovensko.

Téma bola o povolaní, ktoré je aktuálne po celý život. Teda nie iba v mladosti. Pán nás povoláva do spolupráce každý deň a neváha povolať aj do veľkých misií – ako to bolo v prípade Mojžiša, alebo Eliáš, či don Cagliera… Boh počíta s každým. Každého volá do spolupráce na budovaní Božej rodiny. Súčasný pápež František pripomína aktuálnosť témy povolania pre každého z nás…

“Mladosť je skôr stav srdca než vek. A teda starobylá inštitúcia, akou je Cirkev, sa v rozličných fázach svojich veľmi dlhých dejín môže obnovovať a znova sa stať mladou. Vskutku, v najtragickejších chvíľach svojich dejín sa cíti povolaná vrátiť sa k podstate svojej prvej lásky” (EG 34).

Tu je úvodné video

a Tu pár myšlienok v prezentácii.

Na záver pár otázok pre všetkých dospelých farníkov. Aj my dnes sme povolaní – objavovať cesty k mladým a spolu s nimi cesty do budúcnosti.

·Ako je to s tvojou flexibilitou a pružnosťou ? (Indikátor: koľkokrát sa ospravedlňuješ svojím vekom?)

·Je tvoje zmýšľanie mladé alebo staré? (Čo s tým?)

·Hľadáš, čo by si ešte mohol spraviť pre mladých alebo už len konštatuješ, že si voľakedy už toho spravil dosť?

Po krátkom podelení (o 18:00) sme mali svätú omšu a adoráciu, aby Pán mohol konať v srdci každého.

P.S.:

Špeciálne povolanie v týchto dňoch vnímajú viacerí – žiť sväto – teda v súlade s Pánom a v láske pre duše v očistci…. a dúfame, že čoskoro aj pre ostatných ľudí, ktorých stretáme, tam, kde sme a aj v našej prvej misii – doma i vo farnosti.