Deň farnosti

V prvú septembrovú nedeľu sa pomaly stáva zvykom, že sa stretnú deti i dospelí z našej farnosti, aby spoločne otvorili školský-pastoračný rok a strávili popoludnie. Deň farnosti odštartoval spoločnou pobožnosťou prvej nedele v kostole. Od pol tretej sa farský dvor pomaly začínal napĺňať a o 15:00 program začal úvodnou modlitbou a scénkou. Deti sa rozdelili do skupiniek, v ktorých následne spoločne chodili po stanovištiach a získavali žetóny. Žetóny neskôr vymenili za myšlienky, na ktoré dvojica zo scénky zabudla. Medzitým ako deti behali po farskom dvore, dospelí veselo debatovali pri dobrom guláši a občerstvení, ktoré prichystali veľkodušní farníci. Po skončení hry moderátori vyhlásili výsledky hier a pripomenuli úspech našich chlapcov, ktorí na “Bodke za prázdninami” (31.8.2021 na Levočskej hore), vyhrali súťaž v scénkach. Po tom, ako ohlásili výherkyňu malej tipovačky: “Hádaj koľko fazuliek je v pohári” sa deti rozbehli k občerstveniu, aby sa posilnili a mohli pokračovať v hrách. Postupne niektorí pomaly odchádzali a iní zase prichádzali. Skupina Smaily začala svoj mini koncert, ktorý odštartovali najmladší členovia tejto skupiny. Popri hraní a spievaní si mohli deti zakopať s loptou alebo zahrať volejbal. Po záverečnom požehnaní si niektoré deti a ich rodičia zatancovali “bansy” a všetci pomaly spokojne poodchádzali domov. Dúfame, že sa podarí vrámci možností a pandemických opatrení rozvíjať spoločenstvo Božej rodiny aj v našej farnosti. Malou pomôckou môže byť aj leták, ktorý účastníci dostali. Pozvánka platí pre všetkých v našej farnosti – ponuka je celkom zaujímavá – tu si ju môžete pozrieť aj vy. (NK)

Pár fotiek (okrem tých nižšie) si môžete pozrieť aj v tomto albume