Oznamy 15.1.

 • Pozývame všetkých rodičov na prednášku a diskusiu Digitálny rodičia pod vedením známej Barbory Okruhľanskej, ktorá sa uskutoční túto nedeľu 14.1.2024 v našom Oratku o 16:30. Prednáška je plná aktuálnych informácií o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre mladého človeka aj rodiny. Dozviete sa aj výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života.
 • Budúci víkend sa uskutoční Duchovná obnova pre mladých z piatka na sobotu 19.-20.1. na Kvetnici. Prihlásiť sa je potrebné cez formulár, ktorý nájdete na webe.
 • Vyšla strenna (motto pre saleziánsku rodinu) na rok 2024, ktorá zachytáva sté výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Motto znie: „Sen, ktorý podnecuje k snívaniu. Srdce, ktoré mení vlkov na baránkov.“ Komentár k heslu nájdete na webovej stránke.
 • Od 8. januára sa začal rok vďačnosti pri príležitosti príchodu saleziánov na Slovensko. Pri tejto príležitosti pápež František udelil možnosť získať plnomocné odpustky pri návšteve saleziánskeho kostola alebo kaplnky a splnení bežných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel svätého Otca).
 • Vyšlo nové číslo Don Bosco Dnes – nájdete ho v stojane pred kaplnkou.
 • Pre potreby Oratka ste v mesiac december venovali spolu 340 €. Na splatenie strechy ste darovali tento mesiac 385 € – zostáva nám splatiť 23 350 €. Všetkých darcov nech Pán odmení svojou štedrosťou.
 • Podrobný výpis z ekonomického hospodárenia za rok 2023:
  • Príjmy:
   • Dotácia z MŠ SR (Domka): 7411 €
   • Dary od FO: 2953 €
   • Dve percentá: 8261 €
  • Výdaje:
   • Materiál na aktivity: 4385 €
   • Režijný materiál strediska: 1599 €
   • Energie: 2490 € (ostatnú časť nákladov refundovala Charita)
   • Školenia a poradenstvo: 1125€
  • Hospodársky výsledok:
   • preinvestovaná suma: 43 472 €
   • Zostatok do roku 2024: 8591 €
 • V budúcnosti by sme chceli zrealizovať tieto projekty:
  • Drevený altánok s fotovoltaikou
  • Bezbariérový vchod do Oratka
  • Záchytnú nádrž na dažďovú vodu
  • Obnova miestností
  • Úprava presbytéria a stropu kaplnky
  • Systematizácia skladových priestorov
  • Dokončiť sadrokartónové steny v chodbe ku klubovniam
  • Dokončiť úpravu baru
 • Budúci týždeň upratuje dievčenské stretko TO5.