Oznamy 1.12.

 • V stredu 6.12. sa uskutoční animátorská streda “Chcem”. Začíname o 17:30 v priestoroch Oratória. Dochvíľna účasť je viac ako vítaná.
 • V piatok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Na tento deň sa v saleziánskej histórii uskutočnili mnohé významné udalosti. V popradskom Oratku bola posvätené Kaplnka Panny Márie Pomocnice. Pri tejto príležitosti príde na slávnostnú sv. omšu o 18:00 slávnostný kazateľ Peter Kanský. Po sv. omši bude malé pohostenie.
 • Ako príprava na tento sviatok Panny Márie prebieha Deviatnik, ktorého znenie nájdete na našej webovej stránke. Ak ste sa ešte nezapojili, neváhajte začať už dnes.
 • Budúcu nedeľu 10.12. sa v priestoroch Oratka o 17:00 uskutoční Cecilfest. Srdečne sú pozvaní všetci, ktorí sa chcú podeliť o svoj talent. Viac info na plagáte, kde tiež nájdete QR kód na registráciu.
 • Saleziánski exalievi prichádzajú s projektom charitatívnym projektom “Daruj úsmev” deťom a rodinám v ťažkej ekonomickej situácií, aby aj oni mohli prežiť pekné Vianoce. Viac sa dozviete na plagáte na nástenke alebo na webovej stránke exalievov.
 • Pre potreby Oratka ste v mesiac november venovali XXX €. Na splatenie strechy ste darovali tento mesiac 790 € – zostáva nám už splatiť 23 835 €. Všetkých darcov nech Pán odmení svojou štedrosťou.
 • Oratkovský bar vás pozýva po svätej omši do svojich priestorov. Okrem tradičnej ponuky je pre vás pripravené cappucino od čerstvého absolventa baristického kurzu. Pre hladošov sa povráva, že dnes sa budú robiť hranolky.
 • Budúci týždeň upratuje skupina Ženy 1.

Oznamy 10.11.2023

 • Minulý týždeň sa uskutočnila chatovačka chlapcov. Napriek nepriaznivému počasiu všetko dobre dopadlo. Tento piatok, po svätej omši, odchádzajú na chatovačku dievčatá. Niektorí chlapci idú zase na hokejbalový turnaj do Košíc. Môžeme na nich myslieť.
 • Budúci týždeň sa od štvrtka do nedele uskutočnia duchovné cvičenia mladých. Doprevádzajme ich svojimi modlitbami, aby sa stretli osobne s Kristom.
 • V stredu 15.11. svätá omša v Oratku nebude.
 • V piatok 17.11., na štátny Sviatok boja za slobodu a demokraciu, bude Oratko zatvorené, ale sv. omša o 18:00 bude.
 • Cecilfest, z dôvodu mnohých podujatí v mesiaci november, je presunutý na 10.12. Viac informácií sa dozviete na plagáte.
 • V nedeľu 19.11. o 17:00 sú pozvané všetky ženy na večerné kinofórum. K dobrému filmu a ešte lepšej debate nebude chýbať ani káva alebo čaj.
 • Pozývame vás na Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.11. v Spišskej Teplici. Začína sa sv. omšou o 16:30. Viac informácií nájdete na plagáte alebo u Filipa Liptáka, u ktorého si tiež môžete zakúpiť rezerváciu na ples.
 • Materské centrum Matelko pozýva rodičov s deťmi na pravidelné štvrtkové dopoludnie do priestorov Oratória. MC Matelko začína o 9:30.
 • Nedeľné popoludnia sú venované rodinám s deťmi, ktoré chcú prežiť príjemne strávený čas v hre so svojimi ratolesťami alebo v rozhovore pri káve a čaji. Nedeľné rodinné Oratko začína o 15:00.
 • Budúci týždeň upratuje skupina “Ženy 3”.

Oznamy 3.11.

 • Podujatia, ktoré nás čakajú:
  • Dnes začala Chatovačka chlapcov. Môžeme na nich myslieť, aby sa vrátili zdraví a šťastní.
  • Budúci týždeň nastupujú na Chatovačku dievčatá. Dnes je posledný deň, kedy sa dajú odovzdať prihlášky.
  • 16.-19.11. budú prebiehať Duchovné cvičenia pre tých mladých, ktorí idú prvýkrát na duchovné cvičenia. Prihlášky nájdete v stojane na časopisy.
  • 25.11. sa uskutoční Katarínsky ples, ktorý sa začne Sv. omšou o 16:30 v Spišskej Teplici. Cena lístka je 35€. Lístky a bližšie informácie nájdete u Filipa Liptáka – filiplipolipo@gmail.com.
 • Tieto dni je možné získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Hriech odpúšťa Pán Boh pri svätej spovedi, dôsledky hriechu však ostávajú. A niektoré zostanú aj po smrti. Tie sa dajú zmyť odpustkami, ktoré môžeme do 8. novembra získať nasledovne:
  • navštíviť cintorín,
  • vzbudiť si úmysel získať úplné odpustky a zanechať náklonnosť k hriechu,
  • pomodliť sa za duše v očistci a na úmysel sv. Otca,
  • pristúpiť k svätej spovedi – stačí raz za celé obdobie,
  • pristúpiť k svätému prijímaniu.
 • Plagát, ako získať plnomocné odpustky pre duše v očistci s detailnejším vysvetlením, nájdete na nástenke.
 • Vyšiel nový diel „Viera do vrecka“ s názvom „Kráčajme s priateľmi“. Je venovaná don Cafassovi, priateľovi a duchovnému sprievodcovi dona Bosca – osobe, ktorá hrala dôležitú rolu pri rozhodovaní v povolaní a v dôležitých životných udalostiach. Predajná cena je 2,5 €, ponúkame ju však za dobrovoľný príspevok, ktorý hoďte do pokladničky v kaplnke.
 • Na chod Oratka ste v mesiaci október prispeli sumou 256 €. Na strechu prispeli celkovou sumou 1350 €. Podarilo sa tak doteraz vyzbierať 13 345€, zostáva 24 655 €. Všetkým darcom nech Pán odmení ich štedrosť.
 • Budúci týždeň upratuje stretko Safalátky.

Oznamy 27.10.

 • V stredu 1.11.2023 sa v saleziánskom dome vo Veľkej uskutoční animátorská streda “Chcem”. Začíname presne o 17:30. Všetci animátori sú viac ako srdečne pozvaní ;-)
 • Budúcu sobotu, 3.-5.11. sa uskutoční chatovačka pre chlapcov, ktorí navštevujú stretká. Ak niekto ešte nedostal prihlášku, po sv. omši je možné ju obdržať.
 • V dňoch 1.-8. novembra bude možné získať pre duše v očistci plnomocné odpustky. Odpustkami sa rozumie odpustenie časných trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená, a to nielen pred Cirkvou, ale aj pred Bohom. Požiadavky na získanie odpustkov:
  • vzbudiť si úmysel získať úplné odpustky a zanechať náklonnosť k hriechu,
  • navštíviť cintorín,
  • pomodliť sa za duše v očistci a na úmysel sv. Otca,
  • pristúpiť k svätej spovedi – stačí raz za celé obdobie,
  • pristúpiť k svätému prijímaniu.
 • Plagát, ako získať plnomocné odpustky pre duše v očistci s detailnejším vysvetlením, nájdete na nástenke alebo na našej webovej stránke.
 • Vyšiel nový diel „Viera do vrecka“ s názvom „Kráčajme s priateľmi“. Je venovaná don Cafassovi, priateľovi a duchovnému sprievodcovi dona Bosca – osobe, ktorá hrala dôležitú rolu pri rozhodovaní v povolaní a v dôležitých životných udalostiach. Predajná cena je 2,5 €, ponúkame ju však za dobrovoľný príspevok, ktorý hoďte do pokladničky v kaplnke.
 • Pri východe z kaplnky si zo stojana s časopismi môžete ešte stále zobrať misijný kalendár.
 • Energie nás v tomto kvartály stáli 896 €. Momentálne prebieha optimalizácia vykurovania miestností Oratka vzhľadom na ich využitie počas týždňa pre zníženie nákladov.
 • Na chod Oratka ste v mesiaci október prispeli sumou 246 €. Na strechu prispeli celkovou sumou 1350 €. Podarilo sa tak doteraz vyzbierať 13 345€, zostáva 24 655 €. Všetkým darcom nech Pán odmení ich štedrosť.
 • Budúci týždeň upratuje stretko Repasované knedlíky.

Oznamy 20.10.

 • Minulý týždeň sa uskutočnila rozlúčka s Tatrami a Chata chlapčenského stretka na Tepličke. Článok a fotky z nádherného výletu v Tatrách môžete nájsť na https://salezianipoprad.sk/rozlucka-s-tatrami/ .
 • V piatok po sv. omši odchádzajú animátori na duchovnú obnovu. Prosíme o modlitby. V sobotu bude vysvätený nový biskup pre Spišskú diecézu Mons. František Trstenský. Sprevádzajme ho tiež s našimi modlitbami.
 • V stredu 25.10. sa uskutoční Formačné stretnutie ASC. Svätá omša bude o 19:30.
 • Pozývame všetkých chlapcov na chatovačku, ktorá sa uskutoční 3.-5.11.2023 na Saleziánskej chate na Kvetnici. Prihlášky chlapci obdržia osobne u animátorov alebo prostredníctvom zaslaného e-mailu.
 • V herni pred kaplnkou sú misijné kalendáre. Môžete si zobrať pre svoju rodinu alebo aj pre známych. Do ponuky sa tiež dáva časopis Don Bosco Dnes, ktorého pár výtlačkov je ešte stále v stojane na časopisy.
 • Vo štvrtok od 9:30 sa pravidelne uskutočňuje Rodinné centrum Matelko, do ktorého sú pozvaní všetci rodičia s malými deťmi. Tento týždeň bude aj sv. omša o 9:30.
 • Každú nedeľu popoludní, od 15:00 do 17:00 sa mladé rodiny rozhodli zorganizovať Nedeľné Oratko pre rodiny s deťmi. Rodičia sa môžu prísť zahrať spoločne s deťmi, posedieť pri káve alebo len tak sa porozprávať a vymeniť si skúsenosti s výchovou svojich ratolestí.
 • Ešte je stále možnosť zaplatiť členský poplatok za DOMKU. Príspevok na tento rok je 5€.
 • Je stále možné prispieť na zrekonštruovanú strechu. Príspevok môžete darovať v hotovosti alebo poslať na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753 . Vopred veľká vďaka.
 • Budúci týždeň upratuje skupina “Ženy 2”.

Oznamy 6.10.

 • Dnes poobede (piatok 6.10.) odišli mladší a starší chlapci na futbalový turnaj do Bardejova. Môžeme na nich myslieť v modlitbách, aby nás dobre reprezentovali a priniesli medailu – najlepšie zlatú :-)
 • V dňoch 4.-8.10.2023 prebieha oprava strechy na Tepličke, ktorá bola už v havarijnom stave. Na oprave pracuje naši spolubratia Ján Drgoň a Cyril Slíž spolu s mužmi z Popradu.
 • V 11.10. stredu sa uskutoční Duchovná obnova ASC a rodín. Srdečne ste na ňu všetci pozvaní. Svätá omša bude v stredu o 19:30.
 • Vo štvrtok o 9:30 býva Materské centrum Matelko
 • Budúci piatok 13.10. bude svätá omša o 18:30 vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh. Pozývame na ňu všetkých, aby sme vytvorili jedno farské spoločenstvo
 • V sobotu 14.10. vás pozývame na rozlúčku s Tatrami. Spoločne budeme odchádzať o 8:30 s električkou na zastávku Popradské pleso. Odtiaľ na Hincovo pleso a pre zdatnejších bude k dispozícií aj Kôprovský štít. Návrat bude v popoludňajších hodinách.
 • Pozývame vás zapojiť sa do duchovnej kytice pre nášho budúceho biskupa Mons. Františka Trstenského. Duchovná kytica sa odovzdá v nedeľu 22. septembra počas slávnosti birmovania, ktorá bude vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Do duchovnej kytice je možné zapojiť sa napr. obetovaním sv. omše, modlitbou, pôstom a inými možnosťami, ktoré nájdete po naskenovaní QR kódu na nástenke alebo na linku https://forms.gle/aj6CDFtMVtgXfW8L8 . Vymodlime pre nášho nového biskupa mnoho požehnania a síl.
 • K dispozícií je stále nové číslo Don Bosco Dnes – nebojte sa ho zobrať. Nájdete v ňom hodnotné články o výchove, správy zo saleziánskych misijných diel (napr. z azerbajdžanského Baku), o podpore lokálnych ekologických nápadov a iné. Vezmite si ho, každý člen rodiny si tam určite nájde svoje.
 • Podarilo sa vďaka vašim príspevkom nakúpiť nové mopy a potreby na upratovanie. Vďaka nim bude Oratko opäť krajšie. Nech Pán odmení vašu štedrosť.
 • Tento pondelok upratuje skupina “Ženy 1”.

Oznamy 29.9.

 • V sobotu 30.9. pozývame animátorov a mužov na rezanie, kálanie a upratovanie dreva na Kvetnici. Začína sa o 9:00 na chate.
 • V nedeľu 1.10. pozývame všetky ženy na filmový večer, ktorý začne o 17:00 v Oratóriu. Čaká vás dobrý film s debatou pri ešte lepšej káve.
 • V nedeľu 1.10. sa o 15:00 uskutoční sústredenie chlapcov, ktorí nás budú reprezentovať na celoslovenskom futbalovom turnaji KAMA v Bardejove. Prosíme všetkých chlapcov, aby doniesli na sústredenie vyplnené prihlášky aj so štartovným 15€.
 • V utorok 3.10. o 19:00 bude prvé chlapské stretko. Muži, ktorí majú záujem stretnúť sa a prehĺbiť mužskú spiritualitu, sú srdečne vítaní.
 • Sv. omša túto stredu o 19:30 nebude.
 • V stredu o 17:30 pozývame všetkých animátorov na Animátorskú stredu “Chcem”, ktorá sa uskutoční v priestoroch Oratória. Všetci animátori sú viac ako srdečne vítaní :-)
 • Pozývame mamičky s deťmi do MC Matelko. Začiatok je o 9:30, tento týždeň bude bez sv. omše.
 • Pozývame vysokoškolákov, ktorí študujú v Košiciach, Žiline, Bratislave, Banskej Bystrici alebo iných mestách, kde sú saleziánske strediská, aby využili ponuky miestnych spoločenstiev. Jednou z možností je aj ponuka zo strediska Košice Tri hôrky. Viac nájdete na nástenke.
 • Na nástenke sa nachádzajú aj celoslovenské ponuky ako je Škola teológie pre mladých, Misijné dobrovoľníctvo, Škola pre animátorov a iné. Pre bližšie informácie kontaktujte saleziánov alebo priamo kontaktnú adresu.
 • Podarilo sa vytvoriť rozpis upratovania. Tabuľku nájdete na nástenke. Tento pondelok upratuje skupina chlapcov “Dëvať” a “A&A”.
 • Je stále možné zapísať úmysly na sv. omše u jedného zo saleziánov.
 • Na strechu sa podarilo nazbierať a zohnať doteraz 11997 €. Zostáva nám ešte 26 000 €. Na energie a údržbu Oratka ste v mesiaci september prispeli sumou 77€. Všetkým darcom veľká vďaka a nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Oznamy 22.9.

 • Uskutočnil sa ligrettový turnaj, Duchovné cvičenia mladých a Animátorská formačná streda. Stretká sa rozbehli v plnom prúde – je možné však sa stále pridať, s radosťou príjmu nových členov.
 • Po svätej omši 22.9. mladí odchádzajú na Duchovnú obnovu – môžete ich doprevádzať svojimi modlitbami.
 • V stredu 27.9. majú Saleziáni spolupracovníci formačné stretnutie. Svätá omša bude v stredu o 19:30.
 • Vo štvrtok pozývame mamičky so svojimi ratolesťami do materského centra, ktoré začína o 9:30.
 • Pozývame zapojiť sa do pravidelného upratovania Oratka – čím viac skupín sa vytvorí, tým bude menej práce :-) Nahlásiť sa môžete p. Slebodníkovej.
 • Ak chcete obetovať sv. omše, ktoré sa budú sláviť v Oratkovskej kaplnke, Váš úmysel nahláste jednému z kňazov – don Mirovi, don Martinovi alebo don Pavlovi.
 • Členský príspevok členov DOMKY na školský rok je 5 €. Prosíme všetkých členov, stretkárov, aby odovzdali príspevok svojim animátorom alebo don Mirovi.
 • Na splatenie strechy prispeli mladí z Ligrettového turnaja 65 €, do pokladničky v kaplnke ste prispeli 67 €, na účet saleziánov ste poslali 220 €. Na účet DOMKY ste poslali 90€ na energie a chod strediska. Prosíme darcov, ktorí posielajú peniaze cez účet, aby príspevok na strechu posielali na saleziánsky účet: SK18 0200 0000 0017 0955 5753.

Od 15.9.2023

 • V stredu 20.9.2023 bude animátorská streda “Môžem”, na ktorú sú pozvaní všetci animátori. Ide o “dobrovoľnú” stredu. Začína sa o 18:30 v budove saleziánskeho domu v Poprade (v noviciáte, “fara”, Velické námestie 1, Poprad-Veľká). Niečo konkrétne pod zub bude zabezpečené. Stretnutie potrvá približne do 20:30. Animátori a mladí sa prihlasujú cez formulár, ktorý majú v animátorskej skupine.
 • V stredu 20.9.2023 bude v Oratku sv. omša pre verejnosť spolu so skupinou Cenacolo.
 • Vo štvrtok 21.9.2023 sa uskutoční prvé stretnutie MC Matelko tento školský rok. Svätá omša bude výnimočne o 10:30. Organizátori pozývajú všetky mamičky, aj tie ktoré sú nové a chceli by prísť, na príjemne strávené dopoludnie so svojimi ratolesťami pri hre, debate a káve či čaji.
 • Z piatka na sobotu 22.-23.9.2023 sa uskutoční aj prvá duchovná obnova pre animátorov a mladých od 9. ročníka ZŠ vyššie z Oratka a z Veľkej na saleziánskej chate na Kvetnici. Začne sa po svätej omši v piatok. Bude sa končiť obedom. Večeru si zabezpečí každý sám, prípadne môže doniesť niečo na podelenie sa. Raňajky a obed riešia saleziáni. Je potrebné si so sebou vziať zápisník, písacie potreby, sv. písmo, hygienické potreby, spacák a predovšetkým dobrú  náladu. Príspevok na duchovnú obnovu je 5 €. Prihlásiť sa je potrebné cez formulár: https://forms.gle/Y3qbHqe2kMUsfWZ2A . Neplnoletí pri nástupe na Duchovnú obnovu musia priniesť vypísanú prihlášku a podpísanú zákonným zástupcom. Link na prihlášku nájdete vo formulári.

Od 8.9.2023

Otváracie hodiny saleziánskeho Oratka v Poprade pre verejnosť počas školského roka 2023/2024:

Pondelok:

Zatvorené (upratovanie Oratka – striedajú sa skupiny žien a stretkárov)

Utorok:

15:00 – 17:15
17:30 Sv. omša
18:30 – 20:45

Streda:

Zatvorené (Duchovné obnovy, formačné stretnutia a sprevádzanie – tento rok chceme podporiť kvalitu animátorov a tým aj kvalitu stretiek, a teda v konečnom dôsledku aj výchovu detí, ktoré prichádzajú do Oratka. Sväté omše pre verejnosť budú podľa oznamov a kalendára na webe.)

Štvrtok:

9:00 – 12:00 Materské centrum Matelko
15:00 – 17:15
17:30 Sv. omša
18:30 – 20:45

Piatok:

15:00 – 17:45
18:00 Sv. omša (18:30 vo farskom kostole raz v mesiaci)
19:00 – 20:45

Sobota a Nedeľa:

Zatvorené (výlety, duchovné obnovy a iné aktivity pre mladých)

 • Tento rok sa saleziánska komunita v Poprade bude skladať zo siedmich spolubratov: direktor don Martin Kačmáry, vikár don Pavol Drška, don Miroslav Podstavek – vedúci Oratka a DOMKY, koadjútor Ján Drgoň – ekonóm a spoluzodpovedný za pastoráciu vo Veľkej, p. farár v Poprade Veľká don Dominik Vinš, don Štefan Urban a don Peter Barina.
 • Tento rok do noviciátu nebol prijatý žiaden novic. Pokračujme a zintenzívnime modlitby za duchovné povolania do Cirkvi a do saleziánskej spoločnosti.
 • Duchovné obnovy ASC a rodín sa presúvajú na stredu večer. Začne sa už túto stredu 13.9.2023 o 17:30. Duchovná obnova vyvrcholí svätou omšou o 19:30, ktorá je otvorená aj pre širšiu verejnosť.
 • 14.-17. septembra sa uskutočnia Duchovné cvičenia pre mladých. Doprevádzajme ich svojimi modlitbami, aby im Pán ukázal svoju tvár.
 • Od tohto štvrtku začína Materské centrum Matelko. Mamičky s deťmi sa stretávajú o 9:00 v priestoroch Oratória. Ponuka je otvorená pre všetkých, tešíme sa na nových členov.
 • Počas letných prázdnin prebehla rekonštrukcia strechy, ktorá nás stála 38 000 €. Bola vymenená krytina, ktorá bola v havarijnom stave a hrozilo zrútenie vnútorného stropu. Zároveň bol vymenený aj bleskozvodný systém. Tieto práce výrazne prispeli k vytvoreniu bezpečného prostredia pre detí a mladých s rodinami. Do dnešného dňa sa podarilo vyzbierať v hotovosti 2410 € a 5235 € na účte. Skutočne veľká vďaka všetkým dobrodincom. Zostáva ešte dofinancovať 30 tis. Eur. Prosíme tých, ktorí chcú a môžu o podporu buď v hotovosti alebo na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753. Nech Pán Boh odmení Vašu štedrosť.
 • V septembri prebehli aj maliarske práce, ktoré sme vykonali vlastnoručne za pomoci šikovných animátorov a ochotných mamičiek, ktoré pomohli pri upratovaní, umývaní okien a praní závesov. Podarilo sa namontovať aj chrániče rohov stien a podlahové lišty do baru. Vďaka dobrovoľníckej práci boli náklady na materiál 251 €, ktoré sme mohli pokryť vďaka daru od dobrodincu vo výške 280 €. Zvyšné peniaze sa použijú na dokončenie sadrokartónu v chodbe pri klubovniach.
 • Prišlo nové číslo časopisu Don Bosco Dnes. Do pozornosti dávame článok o riziku sociálnych sietí, ktoré na deti číha. Spomína aj český dokumentárny film V sieti, ktorý sa venuje sexuálnemu zneužívaniu maloletých cez internet. V časopise nájdete aj informáciu o saleziánskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Ak máte syna alebo vnuka deviataka, môže tam nájsť inšpiráciu pri výbere školy.
 • V poličke je aj detský časopis Rebrík – môžete si ho s deťmi prečítať, prípadne aj objednať, aby chodil rovno k vám domov.
 • Na záver chceme poďakovať všetkým animátorom a dobrodincom, ktorí prispeli ku krásnemu a plnohodnotnému prežitiu letných prázdnin na táboroch, výletoch a iných aktivitách s deťmi a mladými. Veľká vďaka aj tým, ktorí prispeli k uprataniu a skrášleniu Oratória. Veľká vďaka.