Oznamy 5.4.

 • Zajtra v sobotu sa uskutoční diecézne stretnutie mládeže. Tí, ktorí sa registrovali cez náš formulár, stretávame sa na zastávke pri Kostole sv. Cyrila a Metoda o 8:00. Predpokladaný návrat o 17:00.
 • V stredu 10. apríla bude Duchovná obnova ASC a rodín. Začíname o 17:30, sv. omša bude o 19:30.
 • V stojane na časopisy sú posledné kusy nového čísla Don Bosco Dnes. Nájdete v ňom pokračovanie témy o výchove saleziánskym štýlom, o mediálnej výchove od Barbory Okruhľanskej, ďalší diel z histórie saleziánov na Slovensku a mnoho ďalšieho.
 • Vyšlo tiež nové číslo Viery do vrecka s názvom „Niet cesty späť“ s podtitulom „Je Cirkev v kríze“. Dobrovoľný príspevok je 2,5 €. Brožúrku nájdete na poličke pred kaplnkou.
 • Do konca apríla je potrebné podať na daňový úrad tlačivo pre darovanie dvoch, resp. troch percent z dane. Tí, ktorí sa ešte nerozhodli, alebo ešte neodovzdali tlačivo, môžete ho odovzdať čím skôr don Mirovi.
 • Budúci týždeň budú zverejnené prihlášky na letné tábory. Prvý týždeň chceme nechať, aby sa prihlásili deti a mladí, čo chodia na stretká. Potom zvyšné miesta ponúkneme širokému okoliu. Ak máte záujem o prihlášku, oskenujte QR kód a prihlášku Vám v najbližších dňoch zašleme elektronicky.
 • Výnos pôstnej zbierky Tehlička na misie tvoril 20 €. Peniaze odosielame spolu s farnosťou Poprad Veľká.
 • Za mesiac február ste prispeli na splatenie strechy spolu 1080 €, zostáva vyzbierať 20 905 €. Nech Pán odmení vašu štedrosť.
 • Na chod Oratka ste venovali v mesiaci marec spolu 427,78 €. Veľká vďaka za každú finančnú, pracovnú a duchovnú podporu.
 • Dnes po sv. omši bude večerné oratko s možnosťou zahrať si volejbal a zajesť si hovädzí alebo kurací burger.
 • Budúci týždeň upratuje dievčenské stretko Ženy 2.

Oznamy 22.3.

 • V sobotu 23.3. o 18:00 sa v Oratku uskutoční stretnutie začínajúcich Animátorov.
 • V nedeľu 24.3. vás pozývame na krížovú cestu, ktorá sa uskutoční o 15:00 na novej krížovej ceste v Spišskej Teplici.
 • V nedeľu 24.3. sa v priestoroch Oratka o 17:00 uskutoční filmový večer. Srdečne sú pozvané všetky ženy.
 • V stredu 27.3. pozývame všetkých animátorov na animátorskú stredu, ktorá bude spojená s duchovnou obnovou a možnosťou sa vyspovedať pred Veľkou Nocou. Začíname o 17:30.
 • Vo štvrtok 28.3. vás pozývame na Bdenie s Pánom (Getsemany), ktoré sa uskutoční v kaplnke Oratória o 21:00. Príďte sa pomodliť, započúvať sa do Božieho Slova a bdieť s Pánom v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore.
 • V piatok 29.3. o 10:00 sa uskutoční krížová cesta na Kvetnici. Začiatok je pri saleziánskej chate.
 • Budúci týždeň je Oratko otvorené pre verejnosť iba v utorok.
 • Veľkonočný výlet sa uskutoční 2.4. Bližšie informácie budú zverejnené  onedlho na webe a sociálnych sieťach. Z tohto dôvodu bude Oratko zatvorené.
 • V sobotu 6.4. sa uskutoční diecézne stretnutie mládeže. Chceme ísť spolu ako jedna skupina, preto objednávame autobus. Prihlás sa a buduj jedno cirkevné spoločenstvo s naším novým biskupom. Registrácia je cez link, ktorý nájdeš na našom webe.
 • Budúci týždeň upratuje skupina Ženy 1.

Oznamy 8.3.

 • Zajtra v sobotu 9.3.2024 bude v priestoroch Oratória prebiehať celoslovenský kalčetový turnaj. Poprad má zastúpenie vo všetkých troch vekových kategóriách. Držme našim chlapcom palce.
 • V nedeľu 10.3. sa uskutoční prvé stretnutie prípravy prímestského tábora. Vítaní sú všetci animátori – najmä tí, ktorí sa prihlásili na pomoc s prípravou.
 • V nedeľu 10.3. sa o 15:00 uskutoční krížová cesta v prírode v Starom Smokovci. Začiatok je o 15:00 na dolnom konci sánkarskej dráhy. Ďakujeme mladým rodinám a saleziánom spolupracovníkom za organizáciu.
 • V nedeľu 10.3. sa o 17:00 sa uskutoční stretnutie mladých, ktorí sa pripravujú na animátorstvo „Animator in progress“.
 • Je možné sa zapojiť do Tehličky pre Sudán. Príspevok môžete vhodiť do špeciálne na to určenej pokladničky v bare. Bližšie informácie nájdete na plagátoch alebo v obálkach, ktoré si môžete zobrať domov.
 • V stredu 13.3. o 17:30 sa uskutoční Duchovná obnova rodín a ASC. Pozývame všetkých dospelých na zintenzívnenie pôstnej premeny aj takouto cestou.
 • V piatok 15.3. bude svätá omša vo farnosti spojená s krížovou cestou, ktorú budú animovať mladí z našeho strediska. Srdečne ste všetci pozvaní.
 • V nedeľu sa uskutoční pokračovanie nedeľných tematických večerov. Hosťom bude známy Tomáš Rusňák, ktorý nám priblíži: „Aký má byť vzťah kresťana ku svojmu telu?“  Pozývame všetkých na prednáška s diskusiou.
 • Vyšlo nové číslo Don Bosco Dnes. Nájdete v ňom pokračovanie témy o výchove saleziánskym štýlom, o mediálnej výchove od Barbory Okruhľanskej, ďalší diel z histórie saleziánov na Slovensku a mnoho ďalšieho. Časopis nájdete v stojane pred kaplnkou.
 • Vyšlo tiež nové číslo Viery do vrecka s názvom „Niet cesty späť“ s podtitulom „Je Cirkev v kríze“. Dobrovoľný príspevok je 2,5 €. Brožúrku nájdete na poličke pred kaplnkou.
 • Pokračuje zbierka Tehlička na misie. Príspevok môžete vhodiť do špeciálnej pokladničky v bare. Na nástenke sú ešte obálky pre rodiny, ktoré si môžete zobrať domov. Vyšiel aj informačný leták zo saleziánskych misií – tiež sa nachádza na poličke pred kaplnkou.
 • Za mesiac február ste prispeli na splatenie strechy spolu 945 €, zostáva vyzbierať 21975 €. Nech Pán odmení vašu štedrosť.
 • Energie za mesiac január a nedoplatok za elektrickú energiu nás stáli 1045 €. Na chod Oratka ste venovali spolu 786 €. Veľká vďaka za každú finančnú, pracovnú alebo duchovnú podporu.
 • Budúci týždeň upratuje dievčenské stretko TO5.

Oznamy 2.2.

 • V sobotu 3.2. o 13:30 sa uskutoční v priestoroch Oratka generálna skúška Don Bosco Show. Účasť všetkých účinkujúcich na celej skúške je veľmi potrebná.
 • V nedeľu 4.2. o 13:00 sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry mesta Poprad druhá generálna skúška Don Bosco Show. Prosíme o dochvíľnosť a prítomnosť všetkých zúčastnených.
 • Kultúrno-zábavné podujatie Don Bosco Show sa uskutoční v nedeľu 4.2.2024 o 16:00 v Dome kultúry v Poprade. Miesta na sedenie sú zatiaľ obsadené všetky, dopyt však stále ešte je. Ak máte rezerváciu a nemôžete prísť, dajte vedieť odpoveďou na potvrdzujúci mail o registrácii alebo priamo Tónovi Mrázovi, aby sme mohli kontaktovať tých, čo sa už nezmestili.
 • Budúci utorok nebude v Oratku sv. omša o 17:30. Oratko bude otvorené v utorok a vo štvrtok iba pre stretká a modlitbové skupiny.  
 • V sobotu 10.2. sa o 9:00 uskutoční Ping-pongový turnaj, na ktorý sú pozvané deti a mladí od 4. ročníka ZŠ po 4. ročník SŠ. Bližšie informácie nájdete na plagáte alebo na našej webovej stránke.
 • V sobotu 10.2. sa poobede od 16:30 uskutoční Fašiang pre mladých od 14 rokov. Bližšie informácie nájdete na plagáte alebo na našej webovej stránke.
 • V nedeľu 11.2. o 17:00 sa uskutoční filmový večer pre ženy spojený s dobrou debatou.
 • 16.-18. februára sa uskutoční celoslovenské stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk. Pozývame všetkých miništrantov od 5. triedy ZŠ až po 4. SŠ. Bližšie info a prihlášku nájdete u don Mira. Prihlásiť sa je potrebné do 10.2.
 • V nedeľu 18. februára o 16:00 vás pozývame na divadlo Kamenný chodníček, ktoré si pre vás pripravili mladí a dospelí zo saleziánskeho strediska na Kalvárii v Košiciach. Divadlo sa uskutoční v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu v Spišskej Teplici. Vstupenky je možné získať u saleziánov.
 • Budúci piatok bude svätá omša o 18:30 vo farskom kostole.
 • Budúci týždeň upratuje chlapčenské stretko Gumky Chrumky.

Oznamy 19.1.

 • V stredu 24.1. sa uskutoční animátorská streda „Chcem“. Pozvaní sú všetci animátori. Začiatok je presne o 17:30.
 • V sobotu 27.1. o 14:00 sa v priestoroch Oratka uskutoční prvá generálka Don Bosco Show. Účasť účinkujúcich je veľmi potrebná.
 • V stredu 31.1. o 17:00 bude slávnostná sv. omša pri príležitosti osláv dona Bosca vo farskom kostole vo Veľkej. Po nej bude pripravené malé prekvapenie.
 • Od 8. januára sa začal rok vďačnosti pri príležitosti príchodu saleziánov na Slovensko. Pri tejto príležitosti pápež František udelil možnosť získať plnomocné odpustky pri návšteve saleziánskeho kostola alebo kaplnky a splnení bežných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel svätého Otca).
 • Vyšlo nové číslo Don Bosco Dnes. Nájdete v ňom nový diel o preventívnom systéme vo výchove mládeže, o digitálnej výchove detí a mladých, program osláv storočnice príchodu saleziánov na Slovensko a plagát strenny na rok 2024. Časopis nájdete v stojane pred kaplnkou.
 • Na stolíku pred kaplnkou je deviatnik k don Boscovi, ktorý začína v pondelok 22.1. Deviatnik bude možné nájsť aj v elektronickej podobe na stránke saleziánov.
 • Pozývame vás na kultúrno-zábavné podujatie Don Bosco Show, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4.2.2024 o 16:00 v Dome kultúry v Poprade.
 • Budúci piatok bude svätá omša o 18:30 vo farskom kostole.
 • Budúci týždeň upratuje chlapčenské stretko Däveť.

Oznamy 15.1.

 • Pozývame všetkých rodičov na prednášku a diskusiu Digitálny rodičia pod vedením známej Barbory Okruhľanskej, ktorá sa uskutoční túto nedeľu 14.1.2024 v našom Oratku o 16:30. Prednáška je plná aktuálnych informácií o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre mladého človeka aj rodiny. Dozviete sa aj výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života.
 • Budúci víkend sa uskutoční Duchovná obnova pre mladých z piatka na sobotu 19.-20.1. na Kvetnici. Prihlásiť sa je potrebné cez formulár, ktorý nájdete na webe.
 • Vyšla strenna (motto pre saleziánsku rodinu) na rok 2024, ktorá zachytáva sté výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Motto znie: „Sen, ktorý podnecuje k snívaniu. Srdce, ktoré mení vlkov na baránkov.“ Komentár k heslu nájdete na webovej stránke.
 • Od 8. januára sa začal rok vďačnosti pri príležitosti príchodu saleziánov na Slovensko. Pri tejto príležitosti pápež František udelil možnosť získať plnomocné odpustky pri návšteve saleziánskeho kostola alebo kaplnky a splnení bežných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel svätého Otca).
 • Vyšlo nové číslo Don Bosco Dnes – nájdete ho v stojane pred kaplnkou.
 • Pre potreby Oratka ste v mesiac december venovali spolu 340 €. Na splatenie strechy ste darovali tento mesiac 385 € – zostáva nám splatiť 23 350 €. Všetkých darcov nech Pán odmení svojou štedrosťou.
 • Podrobný výpis z ekonomického hospodárenia za rok 2023:
  • Príjmy:
   • Dotácia z MŠ SR (Domka): 7411 €
   • Dary od FO: 2953 €
   • Dve percentá: 8261 €
  • Výdaje:
   • Materiál na aktivity: 4385 €
   • Režijný materiál strediska: 1599 €
   • Energie: 2490 € (ostatnú časť nákladov refundovala Charita)
   • Školenia a poradenstvo: 1125€
  • Hospodársky výsledok:
   • preinvestovaná suma: 43 472 €
   • Zostatok do roku 2024: 8591 €
 • V budúcnosti by sme chceli zrealizovať tieto projekty:
  • Drevený altánok s fotovoltaikou
  • Bezbariérový vchod do Oratka
  • Záchytnú nádrž na dažďovú vodu
  • Obnova miestností
  • Úprava presbytéria a stropu kaplnky
  • Systematizácia skladových priestorov
  • Dokončiť sadrokartónové steny v chodbe ku klubovniam
  • Dokončiť úpravu baru
 • Budúci týždeň upratuje dievčenské stretko TO5.

Oznamy 15.12.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k oslave 25. výročia posviacky kaplnky Oratka.
 • Túto nedeľu 17.12. sa uskutočnia v priestoroch Oratka adventné dielne o 16:00. Pripravené sú rôzne tvorivé dielne, medzi ktorými nebude chýbať pečenie oplátok a chuť vianočného punču.
 • V utorok 19.12. sa po sv. omši budú predávať vianočné dobroty, ktoré pripravia dievčatá na stretku. Výťažok bude použitý na chod Oratka.
 • V piatok 22.12. sa uskutoční duchovná obnova pre animátorov o 16:00. Po nej, pre pozvaných animátorov, bude nasledovať animátorská vianočná večera. Z tohto dôvodu stretká a ani sv. omša o 18:00 nebude.
 • Oratko bude fungovať v normálnom režime tento týždeň v utorok a vo štvrtok. Cez vianočné sviatky bude Oratko otvorené iba pre naplánované aktivity. Bežná činnosť sa opäť rozbehne v utorok 9.januára.
 • Tento týždeň bude možnosť sv. spovede aj dlhší čas pred svätou omšou. K dispozícii budú dvaja spovedníci.
 • Silvestrovská chata pre mladých sa uskutoční z 31.12. na 1.1.2024 na Chate na Kvetnici. Deň Silvestra strávime na lyžiach alebo podľa možností na výlete v horách.
 • V dňoch 4.-7.1.2024 sa uskutočnia duchovné cvičenia pre animátorov a mladých vo Svite. Prihlásiť sa je potrebné do nedele 17.12.
 • Budúci týždeň upratuje skupina “Ženy II”.

Oznamy 8.12. 2023

 • V stredu 13.12. o 17:30 začne Duchovná obnova pre dospelých, rodiny a saleziánskych spolupracovníkov. Bude možnosť spovede a adorácie. O 19:30 sa zakončí Svätou omšou.
 • V piatok 15.12. bude v oratku slúžiť Svätú omšu o 18:00 provinciál saleziánov don Peter Timko. Ste srdečne vítaní!
 • Saleziánski exalievi prichádzajú s projektom charitatívnym projektom “Daruj úsmev” deťom a rodinám v ťažkej ekonomickej situácií, aby aj oni mohli prežiť pekné Vianoce. Viac sa dozviete na plagáte na nástenke alebo na https://www.exallievi.sk

Oznamy 10.11.2023

 • Minulý týždeň sa uskutočnila chatovačka chlapcov. Napriek nepriaznivému počasiu všetko dobre dopadlo. Tento piatok, po svätej omši, odchádzajú na chatovačku dievčatá. Niektorí chlapci idú zase na hokejbalový turnaj do Košíc. Môžeme na nich myslieť.
 • Budúci týždeň sa od štvrtka do nedele uskutočnia duchovné cvičenia mladých. Doprevádzajme ich svojimi modlitbami, aby sa stretli osobne s Kristom.
 • V stredu 15.11. svätá omša v Oratku nebude.
 • V piatok 17.11., na štátny Sviatok boja za slobodu a demokraciu, bude Oratko zatvorené, ale sv. omša o 18:00 bude.
 • Cecilfest, z dôvodu mnohých podujatí v mesiaci november, je presunutý na 10.12. Viac informácií sa dozviete na plagáte.
 • V nedeľu 19.11. o 17:00 sú pozvané všetky ženy na večerné kinofórum. K dobrému filmu a ešte lepšej debate nebude chýbať ani káva alebo čaj.
 • Pozývame vás na Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.11. v Spišskej Teplici. Začína sa sv. omšou o 16:30. Viac informácií nájdete na plagáte alebo u Filipa Liptáka, u ktorého si tiež môžete zakúpiť rezerváciu na ples.
 • Materské centrum Matelko pozýva rodičov s deťmi na pravidelné štvrtkové dopoludnie do priestorov Oratória. MC Matelko začína o 9:30.
 • Nedeľné popoludnia sú venované rodinám s deťmi, ktoré chcú prežiť príjemne strávený čas v hre so svojimi ratolesťami alebo v rozhovore pri káve a čaji. Nedeľné rodinné Oratko začína o 15:00.
 • Budúci týždeň upratuje skupina “Ženy 3”.

Oznamy 3.11.

 • Podujatia, ktoré nás čakajú:
  • Dnes začala Chatovačka chlapcov. Môžeme na nich myslieť, aby sa vrátili zdraví a šťastní.
  • Budúci týždeň nastupujú na Chatovačku dievčatá. Dnes je posledný deň, kedy sa dajú odovzdať prihlášky.
  • 16.-19.11. budú prebiehať Duchovné cvičenia pre tých mladých, ktorí idú prvýkrát na duchovné cvičenia. Prihlášky nájdete v stojane na časopisy.
  • 25.11. sa uskutoční Katarínsky ples, ktorý sa začne Sv. omšou o 16:30 v Spišskej Teplici. Cena lístka je 35€. Lístky a bližšie informácie nájdete u Filipa Liptáka – filiplipolipo@gmail.com.
 • Tieto dni je možné získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Hriech odpúšťa Pán Boh pri svätej spovedi, dôsledky hriechu však ostávajú. A niektoré zostanú aj po smrti. Tie sa dajú zmyť odpustkami, ktoré môžeme do 8. novembra získať nasledovne:
  • navštíviť cintorín,
  • vzbudiť si úmysel získať úplné odpustky a zanechať náklonnosť k hriechu,
  • pomodliť sa za duše v očistci a na úmysel sv. Otca,
  • pristúpiť k svätej spovedi – stačí raz za celé obdobie,
  • pristúpiť k svätému prijímaniu.
 • Plagát, ako získať plnomocné odpustky pre duše v očistci s detailnejším vysvetlením, nájdete na nástenke.
 • Vyšiel nový diel „Viera do vrecka“ s názvom „Kráčajme s priateľmi“. Je venovaná don Cafassovi, priateľovi a duchovnému sprievodcovi dona Bosca – osobe, ktorá hrala dôležitú rolu pri rozhodovaní v povolaní a v dôležitých životných udalostiach. Predajná cena je 2,5 €, ponúkame ju však za dobrovoľný príspevok, ktorý hoďte do pokladničky v kaplnke.
 • Na chod Oratka ste v mesiaci október prispeli sumou 256 €. Na strechu prispeli celkovou sumou 1350 €. Podarilo sa tak doteraz vyzbierať 13 345€, zostáva 24 655 €. Všetkým darcom nech Pán odmení ich štedrosť.
 • Budúci týždeň upratuje stretko Safalátky.