Oznamy 19.1.

  • V stredu 24.1. sa uskutoční animátorská streda „Chcem“. Pozvaní sú všetci animátori. Začiatok je presne o 17:30.
  • V sobotu 27.1. o 14:00 sa v priestoroch Oratka uskutoční prvá generálka Don Bosco Show. Účasť účinkujúcich je veľmi potrebná.
  • V stredu 31.1. o 17:00 bude slávnostná sv. omša pri príležitosti osláv dona Bosca vo farskom kostole vo Veľkej. Po nej bude pripravené malé prekvapenie.
  • Od 8. januára sa začal rok vďačnosti pri príležitosti príchodu saleziánov na Slovensko. Pri tejto príležitosti pápež František udelil možnosť získať plnomocné odpustky pri návšteve saleziánskeho kostola alebo kaplnky a splnení bežných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel svätého Otca).
  • Vyšlo nové číslo Don Bosco Dnes. Nájdete v ňom nový diel o preventívnom systéme vo výchove mládeže, o digitálnej výchove detí a mladých, program osláv storočnice príchodu saleziánov na Slovensko a plagát strenny na rok 2024. Časopis nájdete v stojane pred kaplnkou.
  • Na stolíku pred kaplnkou je deviatnik k don Boscovi, ktorý začína v pondelok 22.1. Deviatnik bude možné nájsť aj v elektronickej podobe na stránke saleziánov.
  • Pozývame vás na kultúrno-zábavné podujatie Don Bosco Show, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4.2.2024 o 16:00 v Dome kultúry v Poprade.
  • Budúci piatok bude svätá omša o 18:30 vo farskom kostole.
  • Budúci týždeň upratuje chlapčenské stretko Däveť.