Brigáda na pokračovanie

Na prelome júna a júla sa podarilo namaľovať južnú a východnú stenu “orlovne”, poumývať okná a urobiť trochu poriadok vnútri. Severná stena je pripravená na maľovanie a západná časť na opravu… Srdečná vďaka všetkým, ktorí ste sa zapojili. Niektorých sme zachytili pri čine :-) Ak sa vám nepodarilo byť s nami, určite máte niečo vážne… Pripojiť sa však ešte bude dať. Dôležité je zaujímať sa a nenechať sa ponúkať. Pracujeme na priestoroch, ktoré majú slúžiť pre život našej farnosti. Prajeme vám, aby sa vám darilo mať spoluúčasť na všetko dobrom a krásnom, čo sa deje v Božej rodine na kúsku, na ktorom bývame a voláme ju farnosť. Ďakujeme za vaše modlitby, povzbudivé slovo a všetko, čo robíte pre spoločenstvo vo Veľkej. (Dominik Vinš sdb – správca farnosti)