14. nedeľa v cezročnom období (4.7.2021)

Pondelok5.7.Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestovSlávnosť
Utorok6.7.Márie Goretti, panny a mučeniceĽub. spomienka
Streda7.7.Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňazaĽub. spomienka
Štvrtok8.7.Féria
Piatok9.7.Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov muč.Ľub. spomienka
Sobota10.7.Panny Márie v sobotuĽub. spomienka
Nedeľa11.7.15. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Zbierka na dobročinné dielo Svätého Otca vyšla na 921 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.
 • Sv. omše na Slávnosť Cyrila a Metoda sú o 7:00 a 18:30. Vstup na sv. omše je stále na lístky – ktoré si treba vyzdvihnúť pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť i za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omši. Online sv. omše budú naďalej v nedele o 9:30 a v slávnosti (prikázané sviatky) o 18:30. Viac nájdete na stránke salezianipoprad.sk
 • Na kostol prispeli Bohu známi darcovia sumou 100 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prác na orlovni, urobila sa pekná časť práce. Pokračovať budeme pri najbližšej vhodnej príležitosti. Pozri viac
 • Nové prihlášky na birmovku (od 7. ukončeného ročníka) a prvé sv. prijímanie v našej farnosti (ukončený 2. ročník) nájdete na našej stránke:
 • Ohlášky(3,1,3): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť
  • Václav Feber bývajúci v Staříči okr. Frýdek Místek a Lucia Babejová pochádzajúca z Farnosti Poprad – Veľká momentálne bývajúca vo farnosti Chlebovice – Staříč.
  • Ján Gorel z farnosti Poprad Veľká a Dominika Handzušová z farnosti Poprad.
  • Jakub Frankovský z farnosti Veľká Franková a Ivana Šimková z farnosti Poprad – Veľká

 Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.

 • Biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 30. júnu 2021. Povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách.
 • Do vašich modlitbových úmyslov odporúčame prázdninové aktivity našej farnosti a oratória, ale aj všetkých, ktorí pôjdu na dovolenky, či zostanú doma, aby pookriali na tele a posilnili svoj vzťah s Nebeským Otcom a bratmi a sestrami v Božej rodine, do ktorej patríme.
 • Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Prispieť možno na číslo účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na caritas.sk.