Artemide Zatti – svätorečenie

Kto bol Artemide Zatti?

Bližšie spoznať nového saleziánskeho svätca môžete aj prostredníctvom filmu Zatti, náš brat z produkcie argentínskych saleziánov. K stvárneniu filmu prispel svojimi cennými návrhmi aj Juan José Campanella, argentínsky režisér a držiteľ Oscara za film „Tajomstvo v ich očiach“. Samotné filmovanie trvalo osem dní. Do natáčania sa zapojilo približne 50 ľudí vrátane angažovaných laikov, saleziánov a profesionálov zo šoubiznisu, najmä z prostredia divadla. Film si môžete pozrieť na youtube kanáli, je potrebné navoliť si slovenské titulky.

Videá o živote Artemide Zattiho a preklik na priamy prenos nájdete TU na stránke saleziani.sk

Predstavenie motta svätorečenia A. Zattiho: Uveril som, sľúbil som, bol som uzdravený.

(Argentína, 6. októbra 2022) – Keď mal Artemide 17 rokov, Zattiovci odcestovali do Argentíny. Tu sa zoznámil so saleziánmi a pocítil povolanie stať sa saleziánom. Chlapci, ktorí sa pripravovali na rehoľný život, bývali v Bernale neďaleko Buenos Aires. Prišiel tam aj mladý salezián chorý na tuberkulózu, ktorého si zobral na starosť Artemide. Mladík chorobe podľahol a Artemideho sa postupne začal zmocňovať dotieravý kašeľ, pravidelne v podvečer sa objavila horúčka. Keď ho lekár prehliadol, zistil, že jeho pľúca tiež napadla tuberkulóza.

Predstavení ho premiestnili do saleziánskeho domu vo Viedme, kde bol dobrý vzduch a výborný lekár. V marci 1902 Artemide odtiaľ písal svojej matke: „S veľkou radosťou som sa tu stretol s mojimi drahými bratmi saleziánmi. Čo sa týka zdravia, prehliadol ma páter Garrone a uistil ma, že za mesiac budem vyliečený.“

Ako k tejto milosti nakoniec prišlo, hovorí sám Zatti v roku 1915 pri slávnostnom otvorení pohrebného pomníka umiestneného nad hrobom otca Evasia Garroneho (1861 – 1911) vo Viedme:

„Ak som teraz zdravý, v dobrej kondícii a môžem urobiť niečo dobré pre svojho chorého blížneho, vďačím za to otcovi Garronemu, lekárovi. Keď videl, ako sa moje zdravie zo dňa na deň zhoršuje, keďže som trpel tuberkulózou a často som pľul krv, povedal mi na rovinu, že ak nechcem skončiť ako mnohí iní, mám sľúbiť Márii Pomocnici kresťanov, že vždy zostanem po jeho boku a budem mu pomáhať v starostlivosti o chorých, a že ak budem dôverovať Márii, ona ma vylieči.

UVERIL som, lebo som z rozprávania vedel, že Mária Pomocnica mu viditeľne pomáhala. SĽÚBIL SOM, pretože mojou túžbou vždy bolo nejakým spôsobom pomáhať blížnemu. A keďže Boh svojho služobníka vypočul, BOL SOM UZDRAVENÝ.“

(prebrané zo stránky saleziani.sk )

Taliansko – hlavný predstavený o Artemide Zattim: „Presvedčený salezián, fascinovaný, zamilovaný do Boha, do Ježiša, ktorý hľadá a nachádza spôsob, ako byť šťastný v službe druhým, najchudobnejším.“

ANS – Turín (preklad zo španielčiny bez slovenčinárskej korekcie)  – „Je to prvý saleziánsky svätec, ktorý nebol mučeníkom, ale bratom saleziánom, talianskym migrantom v Argentíne, najmä v Patagónii, kde vykonával svoje poslanie. Mal poslanie, ktoré môžeme definovať ako salezián, koadjútor, vychovávateľ, zo sveta starostlivosti o chorých. To všetko znamená veľmi bohatú rozmanitosť. Je to veľký dar, ako povedal môj predchodca Don Juan Edmundo Vecchi v čase jeho blahorečenia“. Vo videorozhovore, ktorý uskutočnil sektor sociálnej komunikácie a páter Maciej Makula v spolupráci s „IME Comunicazione“, don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, obšírne hovorí o Artémidovi Zattim, ktorý bude vyhlásený za svätého, v nedeľu 9. októbra 2022.

Pri skúmaní postavy mladého migranta Zattiho hlavný predstavený pozoruje „veľkú jednoduchosť kresťanského života v kruhu rodiny migrantov, ktorá pracuje, ktorá prežíva vzájomnú blízkosť“, ktorá „našťastie vďaka milosti nachádza saleziánsku farnosť“.

V súvislosti s dnešným svedectvom o Zattim don Angel osobitne vyzdvihol postavu „presvedčeného saleziána, fascinovaného, ​​zamilovaného do Boha, do Ježiša, ktorý hľadá a nachádza v službe druhým, v tých najchudobnejších, spôsob, ako byť šťastný. “; a tiež „salezián s hlbokým zmyslom pre komunitu a službu komunite“.

V odpovedi na otázku o významnosti Zattiho a jeho životných skúseností v súvislosti s pandémiou Covid-19 hlavný predstavený načrtol ďalšie charakteristiky budúceho svätca: “Služba a práca ako služba všetkým (…) a zdôrazňujem tretí prvok, ktorý budeme musieť v týchto rokoch prehĺbiť: Artemide Zatti bol vždy saleziánskym vychovávateľom, koadjútorom, vychovávateľom, nie iba v škole, ale vychovávateľom v škole života, najmä v oblasti zdravotníctva.” To znamená, že vždy zostával autentickým “mužom viery, mužom, ktorý sa modlil, ktorý bol veľmi verný spoločenstvu – chvíľam prežívania spoločenstva”.

Desiaty nástupca dona Bosca preto v jednej vete zhrnul životné posolstvo, ktoré Artemide Zatti zanecháva saleziánskej rodine a celej Cirkvi: “Je možné konať dobro, vychovávať a evanjelizovať vo všetkých životných situáciách každého človeka.”

A nakoniec uzatvára: “Svätosť nie je len deň, keď je vyhlásená. Som presvedčený, že svätosť svätého Artemida Zattiho bude pre našu saleziánsku rodinu, najmä pre našu kongregáciu a konkrétne pre postavu saleziána koadjútora, nielen veľkým príhovorom, ale aj trvalou výzvou a pozvaním odpovedať na toto krásne povolanie, ktoré prináša, ako som už povedal, hlboký zmysel pre zasvätenie, pre lásku k tomu, že som saleziánom.”

Celý videozáznam rozhovoru je k dispozícii (TU) na kanáli ANS v taliančine a je k dispozícii aj s titulkami v španielčine, angličtine, francúzštine, portugalčine a poľštine.