2. deň pobytového tábora

Teenageri sa v druhý deň premenili na nevšedných obyvateľov Assisi. Každý z nich dostal nové meno a opis toho, ako táto osoba trávi celý týždeň. Vžili sa do ich zamestnaní aj bežných životov. Zažili aj 2 stredoveké talianske svadby. Poobede naši mladí pomáhali Františkovi s opravami kostola sv. Damiána a potom s ním navštívili jeho rodičov. František im oznámil, že bude nasledovať Pána. Rovnako sa rozhodla aj Klára a spoločne sa vydali na cestu za svojim povolaním. Večer strávili spoločnou duchovnou obnovou.

Dievčatá chceli vidieť Františka, o ktorom Klára toľko rozpráva, a preto sa rozhodli spolu s ňou ho navštíviť. Našli ho pri opravách kostola sv. Damiána a Klára sa mu zverila s jej túžbou pridať sa k nemu. Ako skúšku jej František kázal preniesť svätenú vodu do kláštora benediktíniek. Nemusela sa báť, s pomocou dievčat to hravo zvládla. Sestry nás za odmenu naučili niečo o liečivých bylinkách. Večer Klára opäť vyhľadala Františka. Povedala mu, že chce nasledovať Pána aj cez všetky prekážky. Vzdala sa dokonca aj svojej krásy. Ostrihala si vlasy a prezliekla krásne šaty za obyčajné rúcho. 

Prinášame aj ďalšie správy z križiackej výpravy chlapcov. Včera sa stali naozajstným oddielom: Cesta do Jeruzalema bude náročnejšia ako sa na začiatku neskúseným sedliakom zdalo. Päť rytierov, ktorých nádejní križiaci predošlý večer zachránili pred istou smrťou sa však ukázalo ako vítaná pomoc. Brnenia, štíty či dokonca bojové stroje: to všetko zamestnávalo ruky chlapcov, kým sa konečne mohli zapísať do rytierskych rádov a otvoriť si tak cestu k vytúženému cieľu: do Svätého mesta.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Podujatie realizovala Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad.