8. nedeľa v cezročnom období (27.2.2022)

 • Liturgický prehľad
Pondelok28.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa CirkviĽubov. spomienka
Utorok1.3. Katedra sv. Petra, apoštolaSviatok
Streda  2.3. Popolcová streda Féria
Štvrtok3.3.1. štvrtokFéria
Piatok4.3.1. piatokFéria
Sobota  5.3.1. sobotaĽubov. spomienka
Nedeľa6.3.1. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Budúcu nedeľu – Prvú pôstnu nedeľu (6. 3.2022), sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Kto by chcel poslať milodar priamo – tu je číslo účtu: IBAN: SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 412071 Z tejto zbierky sa bude pomáhať aj utečencom z Ukrajiny.

 • Pomoc pre ľudí na Ukrajine. Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké – Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine. Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na odkaz TU
 • Do pomoci sa zapájajú aj saleziáni na Slovensku a teda aj u nás v Poprade – Veľkej. Dnes poobede (v nedeľu) by mali doraziť k nám 4 chlapci zo sirotinca z Ľvova, ktorí spravujú saleziáni, ohlásené sú aj nejaké rodiny, no zatiaľ nemáme presnejšie informácie. Sme v čase, keď je cenný každý skutok milosrdenstva a lásky. (článok z o.z. Savio TU )

 • V našej farnostikonkrétne v orlovni (budova vedľa kostola) bude zbierka šatstva, trvanlivých potravín a drogérie pre utečencov z Ukrajiny v pondelok – sobota od 18:00 – 18:30 a v nedeľu od 9:00- 9:30 a 10:30 – 11:00. Informácie o pomoci vo farnosti budeme aktualizovať priebežne,

 • Duchovná obnova farnosti bude v túto nedeľu 27.2. o 15:00. Zároveň to bude obnova pred začiatkom pôstu. Kazateľom bude o. Štefan Kojš.

 • Intencie na sväté omše na máj budeme zapisovať v utorok 1.3. od 15:00 do 17:00 v kancelárii farského úradu. Potom – v prípade voľných miest – po sv. omšiach v sakristii kostola. 

 • Synoda o synodalite Cirkvi. Mnohí sa opatrne pýtate: “Čo je to?” Je to niečo pre Teba a o Tebe, drahý brat a sestra. Je to o spoločnom kráčaní. Zapoj sa, príď a uvidíš. V utorok 1.3. po sv. omši si priblížime ďalšiu tému. Článok k tejto téme nájdete aj zo závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU).

 • Stretnutie farskej rady bude po sv. omši v utorok 1.3.. Prvá časť sa bude týkať Synody a druhá aktuálnych otázok.

 • Na popolcovú stredu (2.3.) začína pôstne obdobie. Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 18:30. V tento deň je prísny pôst, ktorý zaväzuje od 14-tich rokov zdržovania sa mäsitého pokrmu a od 18. roku iba raz sa do sýtosti najesť  (okrem toho možno 2x prijať menší pokrm). Aj pre deti je vhodný pôst – najmä od toho, čo im chutí… vhodné je prežiť celé pôstne obdobie ako čas oslobodzovania srdca od zlozvykov a prekážok pre Boží hlas v našom srdci.
  •  Na celé pôstne obdobie ponúkame pre rodiny s deťmi pôstny kalendár, ktorý nás môže sprevádzať do Veľkej noci. Môžete si ho vyzdvihnúť pri vstupe do kostola, alebo priamo stiahnuť TU.
  •  Od budúcej nedele bude možnosť zapojiť sa do Tehličky na misie. Viac informácii nájdete na stránke savio.sk
  •  V piatky sa budeme modliť krížovú cestu o 17:50 a v nedele bude krížová cesta o 14:00. Po nej bude pôstna katechéza. Jednotlivé skupiny sa môžu zapísať na animáciu krížových ciest do zoznamu vo vchode do kostola.
  •  Nezabúdajme, že pôst je prejavom lásky voči Bohu i blížnym. Viac si môžete prečítať v článku o pôste cez tento link v oznamoch.)
  •  Odporúčaný úmysel modlitieb a pôstu je za pokoj a mier vo svete. Nebojme sa zapájať aj deti – vrámci toho, čo sú schopné v láske za sprevádzania rodičov.
  • Vo vchode do kostola si môžete vyzdvihnúť ikonu Ježišovej tváre s pôstnou pobožnosťou.

 • Tento týždeň je aj prvý piatok spovedáme ako v prvopiatkovom týždni. V stredu, štvrtok a piatok už od 17:30. V piatok je sv. omša aj o 7:00 a v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou.

 • Od soboty 26.2. 2022 sú sv. omše v novom režime: začne prvá fáza uvoľňovania pandemických opatrení: prechádzame do režimu režim základ; zvýši sa maximálna kapacita na 500 osôb (alebo max 50% kapacity); Povinnosť nosiť respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení zostáva.

Rôzne:

·  Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. V našej farnosti sa pripravujeme počas duchovných obnov farnosti. Ako sme spomenuli vyššie, najbližšia bude 27.2. o 15:00 v kostole. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.

 • Časy sv. omší:

Cez týždeň sú sv. omše o 18:30.

V nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a o 18:30.

V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu o 7:30.

Výnimky ohlásime v oznamoch (týkajú sa mimoriadnych situácií, slávností a prázdnin).