7. Veľkonočná nedeľa

Pondelok17.5.Féria
Utorok18.5.Sv. Jána I., pápeža a mučeníkaĽub. spomienka
Streda19.5.Féria
Štvrtok20.5.Sv. Bernardína Sienského, kňazaĽub. spomienka
Piatok21.5.Sv. Krištofa Magallanessa, kňaza a spoločníkovĽub. spomienka
Sobota22.5.Panny Márie alebo sv. Rity Cascie, rehoľníčkyĽub. spomienka
Nedeľa23.5.Nedeľa ZOSLANIA DUCHA SVäTÉHOSlávnosť
 • Dnes (16.5.) je zbierka na katolícke Masmédiá.
 • Každý deň sa modlíme o 18:00 sv. ruženec na ukončenie pandémie a jej následkov. Zároveň pridávame modlitbu za obnovenie našej farnosti a rodín v Duchu Svätom.
 • Stretnutie farskej pastoračnej i ekonomickej rady – bude pondelok 17.5. po večernej sv. omši v kostole.
 • Intencie na júl si môžete ešte zapísať v sakristii kostola.
 • 30.5. (v nedeľu Najsv. Trojice) bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie počas svätej omše o 11:00. Prosíme, aby tí, ktorí zvykli chodiť na túto sv. omšu, v tento deň dali priestor pre deti a rodičov prvoprijímajúcich. Tiež sa modlime za tieto deti a ich rodiny, aby sa radosť z prijímania Pána Ježiša rozvíjala v krásne priateľstvo.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
 • Ohlášky(1): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Hosza z Popradu a Lucia Bajusová z farnosti Poprad Veľká;
  •  Juraj Bugala pochádzajúci z farnosti Michalovce a Aneta Lichvariková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja vo farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
 • Milodary na kostol v hodnote 100 eur darovali Bohu-známi dobrodinci. Srdečne im Pán Boh odmeň.
 • V našej komunite sa pomaly schyľuje k zmenám, ktorých bude aj tento rok viac. Prvým spolubratom, ktorý prišiel do našej komunity je don Maroš Leškovský, ktorý pôsobil naposledy v komunite vo Veľkom Bieli a v Bratislave na Miletičovej. Zapojí sa do pastoračnej činnosti vo farnosti Veľkej i v oratóriu na sídlisku Juh. Jeho prítomnosť vnímame ako vzácny dar pre našu komunitu i pre službu vám.